Staňte sa partnerom

Adaptívna Verejná Správa

/
Verejná správa potrebuje byť adaptívna a efektívna vo viacerých aspektoch. Dvomi z najdôležitejších sú efektivita smerom k používateľom a organizáciám a vnútorná efektivita. Dosiahnutie vonkajšej efektivity vyžaduje vypočutie potrieb používateľov a poskytovnie služieb jednoduchým spôsobom pomocou moderných technólogii a kanálov. Vnútorná efektiva znamená navrhnúť, ako takéto služby poskytovať od biznis úrovne – efektívne procesy – až po IT úroveň – efektívne informačné systémy a technológie. Tieto aspekty musia byť zároveň podporené legislatívnym procesom – legislatíva musí digitalizáciu umožniť, podporiť a zároveň neobmedziť.
Enterprise architektúra je nástrojom, ktorý umožňuje tieto aspekty pomenovať, koordinovať a rozvíjať riadeným spôsobom.”
 

Rastislav Cesnek

BiZZdesign CE
Rastislav Cesnek je architektom zameraným predovšetkým na poskytovanie poradenstva v oblasti enterprise architektúry a solution architektúry zákazníkom v rozličných doménach. Rastislav pracoval 10 rokov pre spoločnosť Whitestein Technologies primárne ako IT analytik, solution architekt, konzultant a vývojár na viacerých projektoch v rôznych doménach hlavne vo finančnom, telko a automobilovom sektore. Taktiež participoval viac ako 4 roky na vývoji BPMN platformy na modelovane a vykonávanie business procesov. Následne pracoval 4 roky v spoločnosti Hewlett-Packard Slovensko ako solution architekt a vývojár pre zákazníkov vo verejnej správe a automobilovom priemysle. V marci 2014 prestúpil do spoločnosti BiZZdesign kde ako enterprise archite…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným