Adaptívna Verejná Správa

/
Verejná správa potrebuje byť adaptívna a efektívna vo viacerých aspektoch. Dvomi z najdôležitejších sú efektivita smerom k používateľom a organizáciám a vnútorná efektivita. Dosiahnutie vonkajšej efektivity vyžaduje vypočutie potrieb používateľov a poskytovnie služieb jednoduchým spôsobom pomocou moderných technólogii a kanálov. Vnútorná efektiva znamená navrhnúť, ako takéto služby poskytovať od biznis úrovne – efektívne procesy – až po IT úroveň – efektívne informačné systémy a technológie. Tieto aspekty musia byť zároveň podporené legislatívnym procesom – legislatíva musí digitalizáciu umožniť, podporiť a zároveň neobmedziť.
Enterprise architektúra je nástrojom, ktorý umožňuje tieto aspekty pomenovať, koordinovať a rozvíjať riadeným spôsobom.”
 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným