Staňte sa partnerom

Použitie geodát v Nórsku

/ Prednáška
Abstrakt: Prezentácia sa zameria na použitie geo dát v Nórsku. Viac ako 600 verejných činiteľov na rôznych úrovniach vytvára alebo potrebuje geografické dáta, a preto aby sa predišlo duplicitnej práci a prínos týchto dát bol využitý na maximálnu možnú mieru, sú zapojení do národne koordinovanej spolupráce. Cieľom je predstaviť naše najlepšie príklady zberu dát, udržiavania, propagácie a použitia v geografickej infraštruktúre. Okrem iného predstavíme ako je Nórsko ovplyvňované medzinárodnými štandardmi pre geografické informácie a tiež ako k nim prispieva.

p;

Sabrina Grimsrud

Kartverket, Nórsko
Sabrina je pôvodom z Kanady, avšak posledných osem rokov žije v Nórsku. Vyštudovala geografiu a GIS, päť rokov pracovala ako projektová manažérka v Kanade aj Nórsku, tri roky ako konzultantka pre GIS a posledné dva roky pôsobí ako senior poradca pre sekciu medzinárodných služieb Nórskeho kartografického úradu. Pre Kartografický úrad koordinuje projektové partnerstvá financované z EEA grantov a tiež projekty zahraničnej pomoci v Čiernej Hore a Pakistane.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným