Staňte sa partnerom

Ivona Fraňová

prezidentka, Asociácia informačných centier Slovenska
IVONA  FRAŇOVÁ
nar. 29. 6. 1960 v Nitre

Vzdelanie:
1978 – 1983: Filologická fakulta, Vysoká škola pedagogická, Nitra
        
1985: Doktorát  z pedagogiky a psychológie, Vysoká škola pedagogická, Nitra
- správca počítačovej siete Novell, Sieťový operačný systém Novell Netware, Dom techniky, Žilina

1994: Finančné rozhodovanie, účtovníctvo a PC pre manažérov, City University Bratislava
Manažér cestovného ruchu,Agentur für Tourismus Brannenburg

1996: sprievodca cestovného ruchu, Inštitút vzdelávania a cestovného ruchu, Nitra
- Absolvovanie programu TEMPUS pre pracovníkov verejnej správy, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
- Diplom SPP - špeciálny prípravný program pre Štukturálne fondy, Nitra


Pracovné skúsenosti :
1983 – 1990: Dom ČSSP, metodik – tlmočník, Nitra

1984 - : SZ OPK, ochrana životného prostredia, Nitra

1990 – 1996: DK Orbis, programový pracovník, riaditeľ, vedúca NISYS, Nitra
- Mestský úrad Nitra, vedúca
- NISYS – Nitriansky informačný systém, Nitra

1993 – 1995: AICES, Asociácia informačných centier Slovenska, člen dozornej rady, Liptovský Mikuláš
       
1995 - : AICES, člen správnej rady, prezident

1998 – 1999: NIZCERUS, Nitrianske združenie CR a služieb, výkonný riaditeľ, Nitra

2000 - 2002: Komunitný fond, člen grantovej komisie, Nitra

2000 - : člen Rady ministra Ministerstva hospodárstva SR, Bratislava

2002: člen Spravnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, Nitra            

2002 – 2003: RVC /Regionálne vzdelávacie centrum/, tréner pre prípravu projektov, Nitra

2003: Akadémia vzdelávania, tréner kurzov „Projektový manažér“, Nitra

2004: Erópsky vzdelávací inštitút, Trener „Projektový manažment“, Zvolen, Nitra

2004 - 2005: A – CENTRUM  FPV UKF /Akademické tréningové a monitorovacie centrum rozvoja ľudských zdrojov/, tréner „Projektový manažment“, Nitra

2005 – 2006: A – CENTRUM 21 FPV UKF /Akademické tréningové a monitorovacie centrum rozvoja ľudských zdrojov/, tréner „Projektový manažment“, Nitra
                                                                                
2006: EKS /Európska kultúrna spoločnosť/, Expert pre vzdelávacie moduly v cestovnom ruchu, Nitra
  • Kvalitná marketingová stratégia samosprávy - základ úspechu   |   Kongres ITAPA 2006

    Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej marketingovej kampane miest a obcí na Slovensku sa stávajú moderné informačné technológie – predovšetkým internet. Skúmanie a analýza súčasného stavu využívania internetu slovenskou klientelou ukázali, že dopyt po službách internetu stále rastie. Vytvoriť jednoduchú prezentačnú stránku dnes už nie je problém ani pre počítačového laika a efektivita poskytovania informácií a služieb týmto spôsobom prevyšuje vynaloženú námahu. Motivujúcim príkladom ako podporovať rozvoj miest a regiónu prostredníctvom internetu by mali byť samosprávy.
    Rada by som uviedla príklady a praktické ukážky z Nitry, ktorej webová stránka bola dvakrát vyhodnotená ako najlepšia stránka samosprávy.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies