Staňte sa partnerom

Kvalitná marketingová stratégia samosprávy - základ úspechu

/ Prednáška

Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej marketingovej kampane miest a obcí na Slovensku sa stávajú moderné informačné technológie – predovšetkým internet. Skúmanie a analýza súčasného stavu využívania internetu slovenskou klientelou ukázali, že dopyt po službách internetu stále rastie. Vytvoriť jednoduchú prezentačnú stránku dnes už nie je problém ani pre počítačového laika a efektivita poskytovania informácií a služieb týmto spôsobom prevyšuje vynaloženú námahu. Motivujúcim príkladom ako podporovať rozvoj miest a regiónu prostredníctvom internetu by mali byť samosprávy.
Rada by som uviedla príklady a praktické ukážky z Nitry, ktorej webová stránka bola dvakrát vyhodnotená ako najlepšia stránka samosprávy.

Ivona Fraňová

IVONA  FRAŇOVÁnar. 29. 6. 1960 v NitreVzdelanie:1978 – 1983: Filologická fakulta, Vysoká škola pedagogická, Nitra         1985: Doktorát  z pedagogiky a psychológie, Vysoká škola pedagogická, Nitra- správca počítačovej siete Novell, Sieťový operačný systém Novell Netware, Dom techniky, Žilina1994: Finančné rozhodovanie, účtovníctvo a PC pre manažérov, City University BratislavaManažér cestovného ruchu,Agentur für Tourismus Brannenburg1996: sprievodca cestovného ruchu, Inštitút vzdelávania a cestovného ruchu, Nitra- Absolvovanie programu TEMPUS pre pracovníkov verejnej správy, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra- Diplom SPP - špeciálny prípravný program pre Štukturálne fondy, NitraPracovné skúsenosti :1983 – 1990: Dom ČSSP, metodik – tl…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies