Staňte sa partnerom

Ján Dobias

DITEC, SR
Po maturite vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor softvérový inžinier (1993-1999). Od roku 1998 až doteraz pracuje v spoločnosti Ditec, a.s. kde postupne prešiel pozíciami vývojára, softvérového architekta, projektového manažéra a konzultanta. Hlavnými oblasťami pôsobnosti sú implementácia a prevádzka podnikových informačných systémov a komunikačných systémov, ktoré využívajú technológie elektronického podpisu a PKI. Referenčné projekty a systémy: ŽSR CAIS (Celosieťový administratívny informačný systém), Monex - platobný portál, MonexCS - sprostredkovanie informácie o úhrade záväzku, MonexSDE – bezpečná elektronická výmena informácií,  CRSR AIS (Administratívny informačný systém), CRSR EKR (Elektronické komunikačné rozhranie), DRSR VDDI (vstup daňových dokumentov cez internet).
 • Skúsenosti s implementáciou elektronickej podateľne v SR   |   Kongres ITAPA 2006

  Jednou z kľúčových oblastí využitia elektronického podpisu je komunikácia subjektov (občanov a firiem) so štátnou a verejnou správou.

  Na strane orgánov verejnej a štátnej moci je kľúčovým technickým prvkom tejto komunikácie elektronická podateľňa (EPO).
  EPO tvorí vstupnú, resp. vstupno/výstupnú bránu pre jednotlivé systémy orgánov štátnej a verejnej správy, od jednoduchých správ registratúr po špecifické systémy implementujúce konkrétne procesy.
  Realizovať implementáciu elektronického podpisu do interných procesov orgánov štátnej a verejnej správy nie je z rôznych dôvodov jednoduché. Preto sa prostredníctvom EPO vytvárajú najlepšie podmienky pre zjednodušenie zavedenie elektronického podpisu v špecifických procesoch s jasne definovanou komunikáciou.
  Prednáška načrtáva základné problémy implementácie EPO a ich riešenia, ktoré sú spojené so zavedením EPO s využitím elektronických podpisov pre špecifické procesy.

 • DITEC: D.Singer/XML - certifikovaný prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu   |   Kongres ITAPA 2004
  Vytváranie zaručeného elektronického podpisu je podmienené použitím certifikovaného zariadenia a certifikovanej aplikácie pre tvorbu zaručeného elektronického podpisu. Spoločnosť Ditec, a.s. vyvinula komponent pre tvorbu zaručeného elektronického podpisu, ktorý od NBÚ dostal certifikát. Komponent je určený pre podpisovanie XML dokumentov, čím sa vytvárajú predpoklady pre zavedenie zaručeného elektronického podpisu pre automatizované spracovanie údajov. V rámci prezentácie budú predstavené požiadavky na komponent, ktoré určujú cieľové použitie a takisto bude predvedená funkčnosť a možnosť jeho využitia v rôznorodých aplikáciách.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies