Staňte sa partnerom

Problematika dlhodobého overovania platnosti elektronických dokumentov

/ Prednáška
První certifikační autorita, a.s. (I.CA) sa ako akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise dňa 1.7.2016, v súlade s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu č. 910/2014 – skrátene nariadenie eIDAS, stala kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Okrem certifikačných služieb poskytuje tiež služby vydávania elektronických časových pečiatok podľa eIDAS.  Využitie časových pečiatok je predovšetkým tam, kde je potrebné preukázať existenciu elektronických dokumentov a dát v danom čase. V praxi ide o rad systémov, ktoré využívajú elektronickú komunikáciu, ako je elektronická fakturácia, e-shopy, elektronické podateľne, systémy elektronického bankovníctva apod.

Služby časovej autority, Elektronické časové pečiatky, Archívne časové pečiatky, službu Archive Time TSA je možné prispôsobiť klientským potrebám.

Ďalšie využitie časových pečiatok je v oblasti archivácie elektronických dokumentov a v rámci spisových služieb, kde je použitie elektronických časových pečiatok nevyhnutným predpokladom pre spätné overenie platnosti elektronického podpisu dokumentu po uplynutí doby platnosti podpisového certifikátu.

Súčasťou tejto prezentácie je aj informácia o riešení od spoločnosti Ditec - module dlhodobej archivácie (MDA), ktorý je určený pre zabezpečenie dlhodobej overiteľnosti elektronicky podpísaných dokumentov.
 

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Kateřina Jarošová

První certifikační autorita
Mgr. Kateřina Jarošová pracuje ve společnosti První certifikační autorita, a.s. od roku 2010 na pozici Key Account Manager a Project Manager v oddělení mezinárodního obchodu. Z portfolia služeb certifikační autority má na starosti služby časové autority. Pečuje o stávající klienty a vyhledává nové příležitosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies