Staňte sa partnerom

Josef Beneš

Soluziona, ČR
Profesní zkušenosti:
Projekty rozvoje informačních systémů, konzultační projekty (Strategie rozvoje ICT regionů pro období 2007-2013, Integrovaný operační program (IOP), Koordinace ústřední státní správy a lokální samosprávy, Integrace IS Města Liberec, Ústí nad Labem, Rozvoj IS Liberecký kraj – studie a další), Rozvojový projekt informačního systému Města Plzně, Vedení firmy, realizace a implementace projektů zdravotnických systémů, rezervační systémy divadel, logistika velkoobchodu v různých oblastech, zemědělství (Analýza, programování a zavádění informačních systémů v zemědělství) Je vedoucí týmu realizujícího projekt Územních informací krajů. Tento tým jako první v Československu realizoval programy pro zpracování registrů obyvatel a identifikátorů území, jako programové vybavení pro všechna města a obce ČSSR. Vypracovali koncepci vrcholových informací pro kraje. Pracoval rovněž na analýze v oblasti státní statistiky.
  • Proces informatizácie v krajoch Českej republiky   |   Kongres ITAPA 2006

    V minulém roce se Zlínský kraj rozhodl k zásadnímu kroku – zpracování Informační strategie, která vyplnila mezeru v koncepčních dokumentech regionu. Práce probíhaly v prvním čtvrtletí roku a respektovaly metodiky SWOT analýz. Byl akceptován pohled na informatizaci z hlediska potřeb řízení kraje, prioritních os projektových stadií a technologických pohledů. Komplexní dílo bylo velmi pozitivně přijato managementem kraje a v současné době jsou podle projektového plánu zahajovány práce na návazných analytických a realizačních projektech, jejichž cílem je naplnění vize "Efektivním využíváním moderních informačních a komunikačních technologií podporovat vyvážený rozvoj Zlínského kraje a zvyšování kvality života jeho obyvatel".

    Projekt je řešen v kontextu celostátních projektů v oblasti informatizace. Na závěr presentace chceme poukázat na některé klíčové otázky rozvoje informatizace krajů, jak je v ČR vnímáme.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies