Staňte sa partnerom

Prichádza eHealth. Ako zvládnuť rollout ?

/ Prednáška
Poslaním elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií podporiť naplnenie poslania zdravotníctva, najmä prispieť k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov.  Slovensko už niekoľko rokov kráča smerom k naplneniu tohto cieľa.  Identifikovalo kľúčové aplikácie ako elektronická zdravotná knižka, elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia, národný portál zdravia alebo e-Alokácie. Vybudovalo informačnú a bezpečnostnú infraštruktúru a prispôsobilo údajovú základňu potrebám elektronizácie zdravotníctva. Pozornosť venuje prierezovej téme identifikácie pacientov ako aj zdravotníckych profesionálov a legislatívne podporuje zmeny v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. V súčasnej dobe vrcholia prípravy na plošné rozšírenie Národného zdravotníckeho informačného systému do prostredia jeho budúcich užívateľov – účastníkov procesu poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti bude kľúčové zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu pacienta ako aj zdravotníckeho profesionála a profesionálne, s minimálnou mierou rizika realizovať plošné rozšírenie systému, ktoré svojim rozsahom a zložitosťou výrazne presiahne aktivity dosiaľ realizované v prostredí slovenského zdravotníctva. Významným faktorom úspechu bude doménová znalosť, skúsenosť , schopnosť predvídať a operatívne reagovať.

Atos v minulosti čelil rovnakým výzvam pri realizácii podobných projektov v zahraničí.  Vo svojom vstupe poskytne informáciu o tom, ako uchopil a úspešne zrealizoval podobné projekty v Rakúsku, Francúzsku alebo Škótsku.
 

Oskar Kadlec

ATOS
Oskar Kadlec je skúsený profesionál v oblasti elektronizácie zdravotníctva s 18 ročnými skúsenosťami z oblasti analýzy, návrhu architektúry, vývoja a nasadenia veľkých informačných systémov na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. V roly konzultanta NCZI pre oblasť sémantickej interoperability a vedúceho tímu zameraného na cezhraničné poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti sa podieľal na realizácii najväčšieho európskeho e-Health projektu epSOS (Inteligentné otvorené služby pre európskych pacientov). V minulosti pracoval ako projektový manažér v organizácii IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) v Kodani pri vývoji klinickej terminológie SNOMED-CT. V spoločnosti Atos v minulosti pracoval…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným