Staňte sa partnerom

Diskusia o eGov na Slovensku

/ Prednáška

Dušan Chrenek

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
1/2012 -     Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike 1/2007 - 12/2011 Vedúci oddelenia pre rozširovanie Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európska komisia Brusel, Belgicko 7/2004 - 1/2007 Člen politickej jednotky vysokého predstaviteľa EÚ - generálneho tajomníka Rady EÚ Javiera Solanu Generálny sekretariát Rady EÚ Brusel, Belgicko 10/2003 - 6/2004 Zástupca stáleho predstaviteľa v Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ Brusel, Belgicko 12/2002 - 9/2003 Zástupca riaditeľ odboru analýz a plánovania Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) Bratislava, Slovenská republika 2/2002 - 11/2002 Riaditeľ kancelárie št…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Pellegrini

Národná rada SR
Peter Pellegrini je súčasným predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Túto funkciu prvýkrát zastával už medzi rokmi 2014 a 2016. V minulosti taktiež pôsobil ako predseda vlády Slovenskej republiky, minister školstva, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu či ako štátny tajomník Ministerstva financií. Okrem toho bol šesťkrát zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, prvýkrát v roku 2006.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Denisa Saková

Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Denisa Saková vyštudovala v rokoch 1990 – 1994 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor: Finančná sústava, peňažníctvo a v rokoch 1999 – 2006 doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor: Finančná sústava, peňažníctvo. Pôsobila ako konzultant v DELTA E.S., a.s. a v Cap Gemini Ernst & Young. GmbH., Berlin. V rokoch 2003 – 2007 pracovala v E.ON IT Slovakia, s.r.o. ako riaditeľka divízie aplikácií, v rokoch 2007 – 2010 na Ministerstvo vnútra SR ako generálna riaditeľka sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti a v rokoch 2011 – 2012 ako vedúca úseku koordinácie poskytovaných služieb. Vrokoch 2012 - 2016 pôsobila na pozícii vedúcej služobného úradu MV SR. V súčasnosti zastáva pozíciu štátnej tajomníčky …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Drucker

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tomáš Drucker je rodený Bratislavčan. Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V rokoch 1997 – 2006 pôsobil v oblasti IT sektora. Následne zastával rôzne manažérske pozície vo viacerých štátnych podnikoch, akými sú napríklad Vojenský opravárenský podnik Nováky a. s. a Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a. s. - JAVYS.V roku 2012 prijal funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s. Za jeho vedenia bol zavedený platobný systém E-KOLOK, ktorý výrazným spôsobom prispel k elektronizácii verejnej správy. V roku 2016 sa stal ministrom zdravotníctva SR. Zo svojej pozície realizoval viacero projektov smerujúcich k ozdraveniu a digitalizácii slovenského zdravot…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies