Staňte sa partnerom

Tomáš Drucker

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister

Tomáš Drucker je rodený Bratislavčan. Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V rokoch 1997 – 2006 pôsobil v oblasti IT sektora. Následne zastával rôzne manažérske pozície vo viacerých štátnych podnikoch, akými sú napríklad Vojenský opravárenský podnik Nováky a. s. a Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a. s. - JAVYS.V roku 2012 prijal funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s. Za jeho vedenia bol zavedený platobný systém E-KOLOK, ktorý výrazným spôsobom prispel k elektronizácii verejnej správy. V roku 2016 sa stal ministrom zdravotníctva SR. Zo svojej pozície realizoval viacero projektov smerujúcich k ozdraveniu a digitalizácii slovenského zdravotníctva (e-Health, DRG). V roku 2018 sa na krátko stal ministrom vnútra SR. Je ženatý, má dve deti a žije v Bratislave.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným