Staňte sa partnerom

Interaktívne domy poznania

/ Prednáška
Pôvodné slovenské Interaktívne Digitálne Pomôcky pre pedagógov.
Kombinácia pltnoformátovej audiovizuálnej tvorby a interaktívnych sowtvare riešení, komplexne riešiaca problematiku Mediálnej, Etickej, Dopravnej a Zdravotnej výchovy pre deti a mládež vo veku od 3 do 18 rokov – Hlavný výstup Národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove  (realizátor: Metodicko-pedagogické centrum).

 

Petronela Kolevská

Metodicko-pedagogické centrum
08.09.2014 – súčasnosť     Odborný pracovník – Hlavný koordinátor implementácie odborných aktivít SBA : Národný projekt  PODPORA ZRIADENIA A ROZVOJA NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA NA SLOVENSKU – I.etapa EŠF – Operačný Program Výskum a vývoj  ( www.sbagency.sk  , www.cvtisr.sk ) Slovak Business Agency 15.04.2013  – súčasnosť     Manažer projektu: Národný projekt AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE EŠF – Operačný Program Vzdelávanie ( www.amvprojekt.sk ) Metodicko-pedagogické centrum 15.03.2014 – 05.09.2014     Manažer publicity projektu : Národný projekt ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA EŠF – Operačný Program Informatizácia Spoločnosti ( www.digiskola.sk ) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným