Staňte sa partnerom

Petronela Kolevská

Metodicko-pedagogické centrum, manažér projektu
08.09.2014 – súčasnosť    
Odborný pracovník – Hlavný koordinátor implementácie odborných aktivít SBA : Národný projekt  PODPORA ZRIADENIA A ROZVOJA NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA NA SLOVENSKU – I.etapa
EŠF – Operačný Program Výskum a vývoj  ( www.sbagency.sk  , www.cvtisr.sk )
Slovak Business Agency

15.04.2013  – súčasnosť    
Manažer projektu: Národný projekt AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE
EŠF – Operačný Program Vzdelávanie ( www.amvprojekt.sk )
Metodicko-pedagogické centrum

15.03.2014 – 05.09.2014    
Manažer publicity projektu : Národný projekt ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA
EŠF – Operačný Program Informatizácia Spoločnosti ( www.digiskola.sk )
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

18.10.2011 – 18.10.2013    
Predseníčka Rady Audiovizuálneho fondu
Audiovizuálny fond

30.03.2009 – 30.03.2015    
Členka Rady Audiovizuálneho fondu
Audiovizuálny fond

30.09.2008 – súčasnosť    
Majiteľ a konateľ spoločnosti, výkonný producent audiovizuálnej tvorby 
ARTREAL s.r.o.

01.05.2008.2009 – 29.09.2008    
Riaditeľka programu Slovenskej televízie 
Slovenská televízia

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies