Staňte sa partnerom

Peter Krnčok

Industry manažér pre štátnu a verejnú správu, SAP Slovensko s.r.o.
Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (dnešnej Slovenskej technickej univerzite) v Bratislave.

Pracoval v spoločnosti Columbex International a.s. ako obchodník a produktový manažér pre IBM a Microsoft.

Od roku 1996 sa podieľal na budovaní predajnej siete akciovej spoločnosti Globtel ako vedúci priameho predaja. Návratom k počítačom bolo pôsobenie v spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o., kde ako obchodník pokračoval v orientácií na veľkých zákazníkov.

V spoločnosti SAP pracuje ako Industry manažér pre štátnu a verejnú správu. Je členom koordinačnej rady projektu Infovek a výkonnej rady Partnerstiev pre prosperitu.
.
  • SAP - ERP ako nástroj riadenia verejných financií   |   Kongres ITAPA 2005
  • Moderné informačné systémy pre správu verejných príjmov   |   Kongres ITAPA 2004
    Informačné systémy nasadené v oblasti správy verejných príjmov (ako napríklad Daňový informačný systém, Colný informačný systém, prípadne systémy zabezpečujúce výber odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne) patria medzi kľúčové informačné systémy štátu a ich prevádzke je venovaná mimoriadna pozornosť. Spoločnosť SAP, ako najväčší svetový producent softvérových riešení pre riadenie podnikov a organizácií, sa cieľavedome venuje problematike správy verejných financií už dlhé roky a v tejto prezentácií budú predstavené najnovšie riešenia SAP pre oblasť správy verejných financií. Úvod prezentácie približuje základné procesy pri registrácií, kalkuláciu, cez samotný výber, platobný styk, korešpondenciu až po účtovanie, výkazníctvo a audit. Stručne približuje jednotlivé funkčné bloky na ktorých je riešenie postavené, poukazuje na integračné väzby a na niekoľkých príkladoch naznačí reálny vzhľad aplikácie. V ďalšej časti sa prezentácia hlbšie zaoberá už realizovanými projektmi nasadenia systémov SAP v organizáciách spravujúcich verejné financie. O skúsenostiach s prevádzkou štandardného softvéru spoločnosti SAP sa bude hovoriť v súvislosti s projektmi v Spojených štátoch amerických, Anglicku ale aj na Slovensku.
  • Programové rozpočtovanie v podmienkach Ministerstva obrany SR   |   Kongres ITAPA 2003
    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky adaptovalo systém programového rozpočtovania medzi prvými ústrednými orgánmi štátnej správy v roku 2002. Programové rozpočtovanie v rezorte ministerstva obrany je neoddeliteľnou fázou systému obranného plánovania, rozpracovanom na princípoch plánovania, programovania a rozpočtovania (PPBS) používanom vo viacerých armádach členských štátov NATO. Práce na príprave Systém obranného plánovania začali už v roku 1994. O plnohodnotnej implementácii systému možno hovoriť až od roku 2001, kedy bol uvedený systém uplatnený v procese rozsiahlej transformácie rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zavedenie moderných informačných technológii postavených na platforme SAP podstatným spôsobom ovplyvnilo úspešnosť a efektívnosť procesu obranného plánovania.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies