Staňte sa partnerom

Rastislav Cesnek

BiZZdesign CE, Lead Delivery and Software
Rastislav Cesnek je architektom zameraným predovšetkým na poskytovanie poradenstva v oblasti enterprise architektúry a solution architektúry zákazníkom v rozličných doménach. Rastislav pracoval 10 rokov pre spoločnosť Whitestein Technologies primárne ako IT analytik, solution architekt, konzultant a vývojár na viacerých projektoch v rôznych doménach hlavne vo finančnom, telko a automobilovom sektore. Taktiež participoval viac ako 4 roky na vývoji BPMN platformy na modelovane a vykonávanie business procesov. Následne pracoval 4 roky v spoločnosti Hewlett-Packard Slovensko ako solution architekt a vývojár pre zákazníkov vo verejnej správe a automobilovom priemysle. V marci 2014 prestúpil do spoločnosti BiZZdesign kde ako enterprise architekt podporuje zákazníkov v CEE regióne poskytovaním workshopov a poradenstva v oblasti aplikácie enterprise architektúry, TOGAFu a ArchiMate, školení TOGAFu a ArchiMate na tréningoch a konzultácií v oblasti využitia BiZZdesign nástrojov na tvorbu enteprise architektúr.
 • Adaptívna Verejná Správa   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Verejná správa potrebuje byť adaptívna a efektívna vo viacerých aspektoch. Dvomi z najdôležitejších sú efektivita smerom k používateľom a organizáciám a vnútorná efektivita. Dosiahnutie vonkajšej efektivity vyžaduje vypočutie potrieb používateľov a poskytovnie služieb jednoduchým spôsobom pomocou moderných technólogii a kanálov. Vnútorná efektiva znamená navrhnúť, ako takéto služby poskytovať od biznis úrovne – efektívne procesy – až po IT úroveň – efektívne informačné systémy a technológie. Tieto aspekty musia byť zároveň podporené legislatívnym procesom – legislatíva musí digitalizáciu umožniť, podporiť a zároveň neobmedziť.
  Enterprise architektúra je nástrojom, ktorý umožňuje tieto aspekty pomenovať, koordinovať a rozvíjať riadeným spôsobom.”
   
 • Adaptívna Verejná Správa   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Verejná správa potrebuje byť adaptívna a efektívna vo viacerých aspektoch. Dvomi z najdôležitejších sú efektivita smerom k používateľom a organizáciám a vnútorná efektivita. Dosiahnutie vonkajšej efektivity vyžaduje vypočutie potrieb používateľov a poskytovnie služieb jednoduchým spôsobom pomocou moderných technólogii a kanálov. Vnútorná efektiva znamená navrhnúť, ako takéto služby poskytovať od biznis úrovne – efektívne procesy – až po IT úroveň – efektívne informačné systémy a technológie. Tieto aspekty musia byť zároveň podporené legislatívnym procesom – legislatíva musí digitalizáciu umožniť, podporiť a zároveň neobmedziť.
  Enterprise architektúra je nástrojom, ktorý umožňuje tieto aspekty pomenovať, koordinovať a rozvíjať riadeným spôsobom.”
   
 • Bez architektonického repozitara to nejde!   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
  Spoločnosť BIZZdesign vo svojej prednáške bude deklarovať, že bez architektonického repozitara to  jednoducho nejde. Dôvody prečo je tomu podľa nej tak, odhalí vo svojej prednáške.


  Anotácia:
  Budovanie, riadenie a prevádzkovanie architektonickej schopnosti verejnej správy vyžaduje správu veľkého množstva architektonických výstupov. Efektívne riadenie produktov architektonickej práce požaduje formálnu taxonómiu pre rôzne typy architektonických aktív, príslušné procesy a nástroje potrebné pre ich uchovávanie. Preto dôležitým faktorom úspešnosti správy architektúry VS je vytvorenie a udržiavanie spoločného architektonického repozitára ako spoločnej bázy informácii a údajov.

  V prezentácii Vám predstavíme Centrálny architektonický repozitár verejnej správy SR.

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies