Staňte sa partnerom

My všetci máme právo voľby! SEND HYBRID, GET HYBRID, SMART FOR2!

/ Prednáška
Sendhybrid je poradenská a komunikačná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na procesy a poradenstvo na trhu pre prijímanie a odosielanie dokumentov (duálne doručovanie).
Dôraz je kladený na požiadavky zákazníka, jeho očakávania, na potreby odosielateľov a príjemcov. sendhybrid sa považuje za priekopníka, určujúceho trend v oblasti komunikácie.

Hlavnou témou je trvalé, hybridné a osobné doručovanie dokumentov (elektronicky a poštou), ktoré sa používa tak pre optimalizáciu procesov (optimalizácia nákladov), ako aj pre budovanie vernosťi zákazníkov.

Sendhybrid zaručuje najvyššiu možnú bezpečnosť dát v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami. (e.g. REGULATION (EU) No 910/2014)
Zameranie všetkých sendhybrid riešení, je snaha nahradiť bežné papierové procesy (tlač, obálkovanie a adresovanie) za elektronické, bezpečné a vysledovateľné doručovacie a odosielateľské kanály.

Sendhybrid dokáže zastihnúť všetkých príjemcov, rovnako aj tých, ktorí nemôžu byť elektronicky dostupní, a to buď napojením sa na Vašu domácu tlačiareň, alebo prostredníctvom outsourcingu, tlačových služieb s jedným z našich profesionálnych tlačových partnerov!

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies