Úloha samoobslužných analytických nástrojov v procese rozhodovania Finančnej správy SR

/ Keynote
Doba, keď na začiatku procesu k získaniu informácie bola žiadosť o vypracovanie reportu dodávateľom, a keď celý proces trval dni až týždne sa pomaly končí. Nezodpovedá viac potrebám súčasnosti. Pre kvalitné rozhodnutia robené v reálnom čase, musia byť k dispozícií kvalitné informácie. Na Finančnom riaditeľstve SR sa nám pre časť agendy podarilo moc nad dátami odovzdať do rúk pracovníkov oddelenia riadenia rizík a informačnej podpory Odboru riadenia rizík a operačných činností  Sekcie daňovej a colnej  Finančného riaditeľstva SR. Počas prezentácie zosumarizujeme východiskové podmienky, proces implementácie a ukážeme aj výsledné prínosy tohto projektu.

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným