Staňte sa partnerom

Praktické fungovanie eSlužieb v rezorte vnútra

/ Prednáška
Elektronické služby MVSR – živá ukážka fungovania prvých elektronických služieb.

Konkrétnejšie pôjde o prvé služby z oblasti evidencie vozidiel a hlásenia pobytu.
Reálne bude odprezentované fungovanie týchto služieb na produkčnom portáli a ku každej službe budú poskytnuté bližšie informácie. Okrem toho poukážeme na prepojenie s registrom fyzických osôb a registrom adries.


Jozef Čapuška

Ministerstvo vnútra SR
Vzdelanie                 1995 - 2000       Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, špecializácia Ekonomika podnikateľského subjektu Pracovné skúsenosti                 05/2012 - doposiaľ Ministerstvo vnútra SR, generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola práce 220 podriadených, koordinácia projektov, návrhy na zefektívnenie práce a ich realizácia, riešenie problémov. 02/2011 – 05/2012       Poštová banka, a.s., business development analytik Koordinovanie projektov banky, tvorba cost-benefit analýzy nových obchodných príležitostí a koordinácia účasti vo verejnom obstarávaní. 05/2007 – 07/2010         Ministerstvo vnútra S…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Kamil Fako

Ministerstvo vnútra SR
Kamil Fako v súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa odboru aplikácií. V rezorte Ministerstva vnútra pôsobí od roku 2010 a počas svojho zaradenia zastával rôzne pozície práve v oblasti realizácie a zabezpečovania prevádzky projektov informačných systémov a to ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni. Má skúsenosti s vedením projektových tímov ale aj s pozíciami v riadiacich výboroch projektov. Zúčastňuje sa, ako člen riadiaceho výboru medzinárodných projektov riadených Európskou komisiou prostredníctvom agentúry EULISA, na riadení implementácie týchto projektov v podmienkach Slovenskej republiky. Má skúsenosti s policajnými systémami, systémami ochrany hraníc či operačného riadenia zložiek, ako aj so systémami verejnej správy. Podieľa…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Rejdovian

Ministerstvo vnútra SR
Rastislav Rejdovian v súčasnosti pôsobí na Ministerstve vnútra SR ako generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti. Na sekcii informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti pôsobí od roku 2008. Počas svojho pôsobenia na Ministerstve vnútra SR bol okrem iného zodpovedný za zavádzanie informačných systémov na národnej ale aj medzinárodnej úrovni pre zložky ministerstva ale aj e-Government služieb pre občanov. V minulosti zastupoval Slovenskú republiku pri agentúre eu-LISA ako člen riadiaceho výboru pri implementáciách cezhraničných informačných systémov policajných zložiek, zúčastňoval sa medzinárodných pracovných skupín za meraných na implementáciu cezhraničných informačných systémov. Má dlhoročné skúsenosti so zavádza…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies