Staňte sa partnerom

Jozef Čapuška

Ministerstvo vnútra SR, generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Vzdelanie        
       
1995 - 2000      
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, špecializácia Ekonomika podnikateľského subjektu

Pracovné skúsenosti        
       
05/2012 - doposiaľ
Ministerstvo vnútra SR, generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola práce 220 podriadených, koordinácia projektov, návrhy na zefektívnenie práce a ich realizácia, riešenie problémov.

02/2011 – 05/2012      
Poštová banka, a.s., business development analytik
Koordinovanie projektov banky, tvorba cost-benefit analýzy nových obchodných príležitostí a koordinácia účasti vo verejnom obstarávaní.

05/2007 – 07/2010        
Ministerstvo vnútra SR, generálny štátny radca
Projektové riadenie IT projektov. Spolupráca pri výbere dodávateľov, príprave zmlúv, koordinovanie činnosti dodávateľov, zabezpečovanie súčinnosti potrebnej zo strany MVSR a posudzovanie akceptovateľnosti diela. Koordinácia a riadenie administratívnych procesov Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
       
01/2001 – 04/2007        
Slovenská konsolidačná, a.s., analytik
Vypracovanie rôznych globálnych analýz portfólia cca 500 tis. pohľadávok u cca 40 tis. dlžníkov. Návrh a implementácia systému automatizovaných reportov pre manažment, vrátane systému kontroly kvality dát.
      
07/2000 – 12/2000        
Unilever Slovensko, s.r.o., logistic officer assistant
Spolupráca na logistike výroby zmrzliny.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies