Staňte sa partnerom

Regionálna pokladnica – nástroj pre riadenie a plánovanie

/ Prednáška
Na podporu procesov finančného riadenia, rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov subjektov verejnej správy je veľmi dôležité mať všetky potrebné ekonomické informácie on-line k dispozícii a mať možnosť s nimi ďalej efektívne pracovať. Samosprávne kraje ako súčasť verejnej správy aj vzhľadom na počet svojich organizácií zastávajú z hľadiska územnej samosprávy dôležité miesto. Ich pozícia je silná najmä vďaka rozsahu poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, zdravotníctva a dopravy a preto bolo potrebné pre nich vytvoriť nástroj, ktorý by pokryl požiadavky v oblasti komplexného spracovania ekonomickej a rozpočtovej agendy. Týmto nástrojom je vytvorené komplexné riešenie – Regionálna pokladnica. Zriaďovateľ a jeho organizácie dosiahnu s využitím spoločnej dátovej základne možnosť porovnávať svoju ekonomickú efektívnosť a výkonnosť v rámci celej kapitoly.
Úrad i jeho organizácie v rámci samosprávneho kraja vyžadujú vysoké nároky na efektívne spracovanie, aktuálnosť a dostupnosť informácií bez ohľadu na veľkosť a typ organizácie. Preto ekonomický systém musí obsahovať  najširšiu funkcionalitu a to nielen v oblastiach ekonomických a rozpočtových agend, ale veľký význam má i pokrytie požiadaviek na sumarizáciu údajov a finančné riadenie zriaďovaných organizácií i celej kapitoly. Samostatné komplexné riešenie – Regionálna pokladnica podporuje strategické riadenie v oblasti rozpočtovania, finančného plánovania, manažmentu pohľadávok a záväzkov, výkazníctva a konsolidácie.

Veronika Bódiová

Úrad BSK
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky v odbore Hospodárska informatika a účtovníctvo. V súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej oddelenia rozpočtu v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Šajtyová

Asseco Solutions
Vyštudovala Ekonomickú Univezitu, fakultu Podnikového manažmentu. Od svojho nástupu do Asseco Solutions (predtým Datalock) v roku 1995 pôsobila na pozícii projektového manažéra, metodika a analytika pre podnikateľský sektor, od roku 2002 je zodpovedná za projekty verejnej správy.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies