Staňte sa partnerom

Broadband medzi programovými obdobiami

/ Prednáška
Infraštruktúra je jedným z najdôležitejších faktorov poskytovania elektronických služieb občanom. V tejto prednáške predstavujeme sieťové pripojenie (WiFi, širokopásmovú sieť) a elektronickú certifikáciu, ktorá sa nazýva verejná kľúčová infraštruktúra.

Pin-jung Chiang

Chunghwa Telecom
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Ištvánffy

NASES
Ivan Ištvánffy je od apríla 2012 generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Od roku 2003 sa profesionálne venuje problematike implementácie projektov financovaných z fondov Európskej únie. V rokoch 2007 – 2010 pôsobil ako generálny riaditeľ a tajomník Rady vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami  na Úrade vlády Slovenskej republiky.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným