Staňte sa partnerom

Mariana Hurná

Mestský úrad Prešov, koordinátorka IT
Vysokoškolské štúdium absolvovala s vyznamenaním na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Ekonomika a riadenie priemyslu.
Pôsobila ako samostatný programátor – analytik v Podniku racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy, neskôr v Krajskom pamiatkovom ústave a potom v Nemocnici s poliklinikou v Prešove.
Od roku 1996 pracuje ako informatik a správca informačných systémov na Mestskom úrade v Prešove. Počas 19-ročnej praxe zastávala pozíciu vedúcej IT a projektového manažéra pre IKT.
V rokoch 2008, 2009 a 2012 bola vyhodnotená ako Najlepší informatik samospráv Slovenska. V ostatných rokoch opätovne získala popredné miesto v tejto súťaži. Spolupracuje s Úniou miest Slovenska ako expert na problematiku samosprávnych informačných systémov, kde predkladá a aplikuje skúsenosti získané v praxi pri implementácii projektov IKT. Angažuje sa v oblasti otvoreného a jednoduchého poskytovania údajov verejnosti.
Mariana Hurná buduje a rozširuje Integrovaný informačný systém samosprávy mesta Prešov od roku 2000. Ten v súčasnosti zahŕňa 56 modulov v dokumentačnom, administratívnom, evidenčnom, ekonomickom, geografickom a eGovernment subsystéme pre viac ako 400 klientov a 32 organizácií mesta.
 
 • Môžu informácie zvýšiť bezpečnosť a poriadok v meste?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
  "Tajné" policajné štatistiky prenikli na web.  Sú úplne zadarmo a prístup má každý!  Aká je kriminalita priamo pod vašimi oknami ? Kde sa v meste najviac kradne a kde najhoršie parkuje? Môže mať občan svojho mestského policajta? To a ešte viac sa dozviete počas prednášky na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2015 na tému: Môžu informácie zvýšiť bezpečnosť a poriadok v meste? 


  Anotácia:
  Prednáška má za cieľ ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“ pre širokú verejnosť, napríklad pre oblasť informovania o činnosti Mestskej polície. Z pohľadu originálnych kompetencií miestnej samosprávy mesto Prešov disponuje mnohými užitočnými a cennými informáciami v Back-office mestského informačného systému. Ich vhodným prezentovaním verejnosti na webe sa dá dosiahnuť zvýšenie poriadku a bezpečnosti v meste. Ide hlavne o prepojenie agendy Mestskej polície a ostatných mapových údajov o území (adresy, ulice).
  Napr. zverejnením menoslovu mestských policajtov s kontaktmi - ku každej ulici v meste - sa výkon služby verejného poriadku stáva adresným. Podobne aj zoznam a umiestnenie mestských kamier, či ďalšie informácie o priestupkoch v rôznych kategóriách (vizualizácia spáchaných priestupkov na území mesta: priestupky na úseku dopravy, čistoty a životného prostredia, chovu psov, verejného poriadku, proti majetku), psoch, obchodných prevádzkach, demografii a ich zobrazenie v mestskej mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené údaje sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať.   
 • Otvorené mesto – jednoducho a efektívne   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  Ambíciou je sprístupnenie informácií, ktorými úrad disponuje, bez toho, aby o to občan požiadal – jednoducho, efektívne, pre všetkých.
  Mesto Prešov poskytuje komplexné informácie o demografickej skladbe, počte  a rôznych štatistikách občanov mesta, názvy a lokalizáciu všetkých ulíc, informácie o prevádzkach s otváracími hodinami, subjektami pre reklamáciu pri prevádzkach s ukončenou činnosťou, zoznamy psov, rozpočet a iné, prostredníctvom web-aplikácie. Ide o rôzne informácie z existujúcich evidencií, ktoré vznikajú na úrade pri plnení originálnych i prenesených kompetencií. Všetky údaje sú previazané s vnútorným informačným systémom mesta, preto sú denne automaticky aktualizované a takto vždy „čerstvé“.
  Údaje vedené v evidenciách sú prepojené aj s geografickým informačným systémom a následne vizualizované v mapových podkladoch.
  Ako prvá samospráva zverejnilo mesto zoznamy daňových dlžníkov s cieľom pozitívne motivovať daňové subjekty k plneniu daňových povinností voči mestu Prešov ako správcovi miestnych daní a poplatkov a zvýšenie ich platobnej disciplíny.
  Výsledkom je zníženej dlžnej sumy o viac ako 85 tisíc eur.

  Tematický okruh prednášky:
  •    eGovernment projekty – informačné systémy, aplikácie a online služby
  •    využívanie geografických informačných systémov, ich využitie v praxi, aplikácia prepojenia popisných a priestorových údajov
 • Keď všetci chceme informatizáciu spoločnosti, ale každý „po svojom“   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  Zhodnotenie aktuálneho stavu operačného programu Informatizácia spoločnosti z pohľadu miest. Očakávania a realita po zastavených projektoch – Elektronizácia služieb krajských miest a zrušenej výzve na projekt – Elektronizácia služieb miest a obcí v roku 2010.
  Apelovanie na nevyhnutnosť integrácie a prepojení informačných systémov, ktoré vedú a spravujú „štátne“ registre. Zdieľanie a výmena údajov prostredníctvom zabezpečených webových služieb.
  Cieľom je vzájomná jednoduchá spolupráca a garancia jednoznačnosti a správnosti dát podľa legislatívou stanovených kompetencií.
  Je tu spoločná výzva informatikov samospráv Slovenska pre vzájomnú súčinnosť komunikáciu medzi samosprávnymi úradmi a štátnymi organizáciami.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies