Mariana Hurná

Mestský úrad Prešov, koordinátorka IT
Vysokoškolské štúdium absolvovala s vyznamenaním na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Ekonomika a riadenie priemyslu.
Pôsobila ako samostatný programátor – analytik v Podniku racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy, neskôr v Krajskom pamiatkovom ústave a potom v Nemocnici s poliklinikou v Prešove.
Od roku 1996 pracuje ako informatik a správca informačných systémov na Mestskom úrade v Prešove. Počas 19-ročnej praxe zastávala pozíciu vedúcej IT a projektového manažéra pre IKT.
V rokoch 2008, 2009 a 2012 bola vyhodnotená ako Najlepší informatik samospráv Slovenska. V ostatných rokoch opätovne získala popredné miesto v tejto súťaži. Spolupracuje s Úniou miest Slovenska ako expert na problematiku samosprávnych informačných systémov, kde predkladá a aplikuje skúsenosti získané v praxi pri implementácii projektov IKT. Angažuje sa v oblasti otvoreného a jednoduchého poskytovania údajov verejnosti.
Mariana Hurná buduje a rozširuje Integrovaný informačný systém samosprávy mesta Prešov od roku 2000. Ten v súčasnosti zahŕňa 56 modulov v dokumentačnom, administratívnom, evidenčnom, ekonomickom, geografickom a eGovernment subsystéme pre viac ako 400 klientov a 32 organizácií mesta.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020