Staňte sa partnerom

Otvorené mesto – jednoducho a efektívne

/ Prednáška
Ambíciou je sprístupnenie informácií, ktorými úrad disponuje, bez toho, aby o to občan požiadal – jednoducho, efektívne, pre všetkých.
Mesto Prešov poskytuje komplexné informácie o demografickej skladbe, počte  a rôznych štatistikách občanov mesta, názvy a lokalizáciu všetkých ulíc, informácie o prevádzkach s otváracími hodinami, subjektami pre reklamáciu pri prevádzkach s ukončenou činnosťou, zoznamy psov, rozpočet a iné, prostredníctvom web-aplikácie. Ide o rôzne informácie z existujúcich evidencií, ktoré vznikajú na úrade pri plnení originálnych i prenesených kompetencií. Všetky údaje sú previazané s vnútorným informačným systémom mesta, preto sú denne automaticky aktualizované a takto vždy „čerstvé“.
Údaje vedené v evidenciách sú prepojené aj s geografickým informačným systémom a následne vizualizované v mapových podkladoch.
Ako prvá samospráva zverejnilo mesto zoznamy daňových dlžníkov s cieľom pozitívne motivovať daňové subjekty k plneniu daňových povinností voči mestu Prešov ako správcovi miestnych daní a poplatkov a zvýšenie ich platobnej disciplíny.
Výsledkom je zníženej dlžnej sumy o viac ako 85 tisíc eur.

Tematický okruh prednášky:
•    eGovernment projekty – informačné systémy, aplikácie a online služby
•    využívanie geografických informačných systémov, ich využitie v praxi, aplikácia prepojenia popisných a priestorových údajov

Mariana Hurná

Mestský úrad Prešov
Vysokoškolské štúdium absolvovala s vyznamenaním na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Ekonomika a riadenie priemyslu. Pôsobila ako samostatný programátor – analytik v Podniku racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy, neskôr v Krajskom pamiatkovom ústave a potom v Nemocnici s poliklinikou v Prešove. Od roku 1996 pracuje ako informatik a správca informačných systémov na Mestskom úrade v Prešove. Počas 19-ročnej praxe zastávala pozíciu vedúcej IT a projektového manažéra pre IKT. V rokoch 2008, 2009 a 2012 bola vyhodnotená ako Najlepší informatik samospráv Slovenska. V ostatných rokoch opätovne získala popredné miesto v tejto súťaži. Spolupracuje s Úniou miest Slovenska ako expert na problematiku samosprávnych informačn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies