Staňte sa partnerom

Keď všetci chceme informatizáciu spoločnosti, ale každý „po svojom“

/ Prednáška
Zhodnotenie aktuálneho stavu operačného programu Informatizácia spoločnosti z pohľadu miest. Očakávania a realita po zastavených projektoch – Elektronizácia služieb krajských miest a zrušenej výzve na projekt – Elektronizácia služieb miest a obcí v roku 2010.
Apelovanie na nevyhnutnosť integrácie a prepojení informačných systémov, ktoré vedú a spravujú „štátne“ registre. Zdieľanie a výmena údajov prostredníctvom zabezpečených webových služieb.
Cieľom je vzájomná jednoduchá spolupráca a garancia jednoznačnosti a správnosti dát podľa legislatívou stanovených kompetencií.
Je tu spoločná výzva informatikov samospráv Slovenska pre vzájomnú súčinnosť komunikáciu medzi samosprávnymi úradmi a štátnymi organizáciami.

Mariana Hurná

Mestský úrad Prešov
Vysokoškolské štúdium absolvovala s vyznamenaním na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Ekonomika a riadenie priemyslu. Pôsobila ako samostatný programátor – analytik v Podniku racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy, neskôr v Krajskom pamiatkovom ústave a potom v Nemocnici s poliklinikou v Prešove. Od roku 1996 pracuje ako informatik a správca informačných systémov na Mestskom úrade v Prešove. Počas 19-ročnej praxe zastávala pozíciu vedúcej IT a projektového manažéra pre IKT. V rokoch 2008, 2009 a 2012 bola vyhodnotená ako Najlepší informatik samospráv Slovenska. V ostatných rokoch opätovne získala popredné miesto v tejto súťaži. Spolupracuje s Úniou miest Slovenska ako expert na problematiku samosprávnych informačn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies