Róbert Fencík

Stavebná fakulta STU v Bratislave, pedagóg a vedúci Katedry mapovania a pozemkových úprav
Róbert Fencík, Ing., PhD. – vysokoškolský pedagóg Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vedúci Katedry mapovania a pozemkových úprav. Venuje sa kartografii, geoinformatike, modelovaniu územia a priestorových objektov. Je predsedom Slovenskej asociácie pre geoinformatiku a Kartografickej spoločnosti SR.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
  • Geoinformatizácia verejnej správy Slovenska – jej súčasné prínosy a straty pre jednotlivé rezorty   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky

    Geografické informačné systémy spolu s procesmi zberu, spracovania a distribúcie geografických informácií sa stali prirodzenou súčasťou informatizácie verejnej správy. Osobitne dynamický vývoj zaznamenali u nás najmä v ostatných rokoch v kontexte realizácie rôznych informačných, resp. geoinformačných politík na rôznej úrovni štátnej správy a samosprávy. Výsledkom je rôzna úroveň využitia geoinformačných nástrojov, postupov a služieb pre výkon verejnej správy. Témou prednášky je pokus o zhrnutie procesu geoinformatizácie v jednotlivých rezortoch verejnej správy so snahou o identifikáciu významných projektov a priorít. Východiskom pre hodnotenie boli relevantné skúsenosti a poznatky získané najmä z pôsobenia v neziskovej profesijnej spoločnosti a z pedagogickej praxe.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným