Internetová ekonomika ako príležitosť pre Slovensko (vízia internetu)

/ Keynote
Podľa štúdie The Boston Consulting Group v spolupráci so slovenským Googlom má Slovensko predpoklady stať sa krajinou s nadpriemernou internetovou ekonomikou. Už teraz sa Slovensko  veľkosťou internetovej ekonomiky (podiel internetu na HDP) v hodnote 3,3%, čiže 2,3 miliardy EUR, dostalo na úroveň etablovaných krajín. Tento podiel by v roku 2016 mohol tvoriť až 4,5%. Veľký potenciál pritom predstavuje vývoz s vysokou pridanou hodnotou (technologický export), ktorý sa má na internetovej ekonomike podieľať až 30%.

Vysoký potenciál rastu je pre slovenskú internetovú ekonomiku ukrytý v dvoch hlavných oblastiach. Na jednej strane je dôležité zamerať sa na slabé miesta v rámci zapojenia spotrebiteľov, firiem a verejnej správy. Okrem toho môže Slovensko výrazne posunúť vpred “vývoz s vysokou pridanou hodnotou”, ktorý ovplyvňuje hlavne kvalita technologického vzdelávania, centralizovaná inovačná politika a podpora výskumu a vývoja vo verejnom i súkromnom sektore.

Vývoz informačných a komunikačných technológií, služieb a softvéru, sa môže stať kľúčom k ekonomickému rozvoju na Slovensku, a to až s 30% príspevkom k internetovej ekonomike. Sektor IKT už teraz vytvára približne 2,3% pracovných miest na Slovensku (približne 30 tisíc zamestnancov, z čoho sú až 2/3 zo sektora malých a stredných podnikov).

Prezentácia nebude zverejnená.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným