Staňte sa partnerom

Peter Kišša

InterWay, konzultant, architekt, analytik a vývojár v oblasti „cloud computing“
Vzdelanie
Žilinská Univerzita, Fakulta Riadenia a Informatiky

Pracovné skúsenosti
InterWay (Slovensko) - 2010
konzultant, architekt, analytik a vývojár v oblasti „cloud computing“, zahrňujúc aktivity od verejných prezentácií a publikovania, cez poradenstvo v oblasti stratégií, k architektúre, integrácii a vývoju.

Podieľa sa na návrhu, vývoji a vedeníCloud Brokerage systému pre orchestráciu IT prostriedkov v hybridných Cloud prostrediach.

IBM Research (NY, USA) - 2007
„enterprise“ kolaborácie v kontexte vychádzajúcich „smartphone“ platforiem a „cloud computing“ - „Enterprise Collaboration Technologies“ tím.

výskum inteligentných multimodálnych, multimediálnych systémov novej generácie - „Intelligent Multimedia Interaction“ tím.

IBM (ON, Kanada) - 2004
softvérovy inžinier na produkte „Tivoli Intelligent Provisioning/Orchestrator“, ktorýautomatizoval a orchestroval manažment prostriedkov v dátových centrách.

Unis Lumin (ON, Kanada) - 2002
návrh a vývoj servisne orientovanejarchitektúrypre manažment reklamných kampaníwebových portálov.

MaxiMedia Technologies (Nemecko) - 2001
v rámci medzinárodného tímu vývoj rôznych komponentov robustného, silne XML orientovaného systému pre manažment životného cyklu multimediálnych informácií.

EMtest (Slovensko) - 1998
vývoj rôznych modulov informačného systému pre dopravné podniky.
 • Interoperabilita eGovernment služieb   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Kontinuálne napredujúca digitalizácia sveta okolo nás, a súvisiaca penetrácia technológií do našich súkromných a profesijných životov, kladie čoraz väčší dôraz na ich interoperabilitu. Verejná sféra, a prebiehajúca digitalizácia poskytovaných služieb, nie je výnimkou. Tento fakt je už dlhodobo reflektovaný Európskou komisiou a podporovaný cez viaceré oficiálne stratégie a aktivity. Jedným s konkrétnych príkladov je nedávno zverejnený akčný plán 2016-2020 pre eGovernment, ktorý okrem iných súvislostí, predpokladá interoperabilitu ako samozrejmú vlastnosť služieb.
   
 • Cloud for Europe   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Riešenia definované v rámci C4E projektu majú celoeurópsky význam v kontexte využívania cloudových služieb a sú predzvesťou zvýšenia priemernej úrovne pridanej hodnoty služieb poskytovaných zákazníkom vďaka zvýšeniu dostupnosti a kvality výberu cloudových služieb, ako aj zvýšenia potenciálu ich vzájomnej integrácie. Adresované výzvy, napomáhajú v naplnení vyššej vízie “Digital Single Market” spolu so zachovaním vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov, a v konečnom dôsledku umožnia lepšie informované rozhodnutia zákazníkov Cloud-u.


  Anotácia:
  Kľúčovou súčasťou európskej stratégie pre Cloud Computing adopciu a konrétne iniciatívy európského cloudového partnerstva (ECP) je aj projekt Cloud For Europe (C4E), ktorého primárny cieľom je pomôcť verejným správam v Európe využívať cloudové služby a budovať dôveryhodnosť cloudu v Európe. Hlavné ciele C4E sú identifikácia prekážok pri využívaní cloudových služieb z pohľadu verejného sektora, navrhnutie inovatívnych riešení na ich prekonanie a napokon obstaranie výskumu pre vývoj takto navrhnutých cloudových riešení.

   
 • Government Cloud   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  Cesta k využitiu Cloud Computing v štátnej správe a jej špecifiká z krátkodobého a dlhodobého pohľadu.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies