Staňte sa partnerom

Cloud for Europe

/ Prednáška
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Riešenia definované v rámci C4E projektu majú celoeurópsky význam v kontexte využívania cloudových služieb a sú predzvesťou zvýšenia priemernej úrovne pridanej hodnoty služieb poskytovaných zákazníkom vďaka zvýšeniu dostupnosti a kvality výberu cloudových služieb, ako aj zvýšenia potenciálu ich vzájomnej integrácie. Adresované výzvy, napomáhajú v naplnení vyššej vízie “Digital Single Market” spolu so zachovaním vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov, a v konečnom dôsledku umožnia lepšie informované rozhodnutia zákazníkov Cloud-u.


Anotácia:
Kľúčovou súčasťou európskej stratégie pre Cloud Computing adopciu a konrétne iniciatívy európského cloudového partnerstva (ECP) je aj projekt Cloud For Europe (C4E), ktorého primárny cieľom je pomôcť verejným správam v Európe využívať cloudové služby a budovať dôveryhodnosť cloudu v Európe. Hlavné ciele C4E sú identifikácia prekážok pri využívaní cloudových služieb z pohľadu verejného sektora, navrhnutie inovatívnych riešení na ich prekonanie a napokon obstaranie výskumu pre vývoj takto navrhnutých cloudových riešení.

 

Peter Kišša

InterWay
Vzdelanie Žilinská Univerzita, Fakulta Riadenia a Informatiky Pracovné skúsenosti InterWay (Slovensko) - 2010 konzultant, architekt, analytik a vývojár v oblasti „cloud computing“, zahrňujúc aktivity od verejných prezentácií a publikovania, cez poradenstvo v oblasti stratégií, k architektúre, integrácii a vývoju. Podieľa sa na návrhu, vývoji a vedeníCloud Brokerage systému pre orchestráciu IT prostriedkov v hybridných Cloud prostrediach. IBM Research (NY, USA) - 2007 „enterprise“ kolaborácie v kontexte vychádzajúcich „smartphone“ platforiem a „cloud computing“ - „Enterprise Collaboration Technologies“ tím. výskum inteligentných multimodálnych, multimediálnych systémov novej generácie - „Intelligent Multimedia Interaction“…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies