Staňte sa partnerom

Martin Hrnko

QBSW, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Profesionálne skúsenosti:
2011- doteraz    QBSW, a.s. Bratislava- Generálny riaditeľ. Je zodpovedný za strategické smerovanie, rozvoj a celkové riadenie spoločnosti. Zastrešuje riadenie a koordináciu existujúcich a nových projektov spoločnosti, vyhľadávanie nových obchodných príležitostí a manažment ľudských zdrojov.
2005- 2011    QBSW, a.s. Bratislava- Výkonný riaditeľ. Zastrešoval riadenie a koordináciu projektov spoločnosti, prípravu metodických postupov pre vývoj informačných systémov  a manažment ľudských zdrojov v spoločnosti. Zaslúžil sa o zavedenie Integrovaného systému manažérstva kvality, ako aj úspešný štart a ukončenie viacerých významných projektov.
2002-2005    QBSW, a.s. Bratislava- Projektový manažér. Mal na starosti riadenie a realizáciu viacerých významných projektov spoločnosti v oblasti finančného riadenia.
1999-2001    Acase, a.s., Asset Soft, a.s. Bratislava- Analytik, vedúci projektu.  Zodpovedal za analýzy a školenia v rámci projektu pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. (platforma Oracle).
1997-1999     Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Bratislava- Konzultant, školiteľ.

Vzdelanie:
•    09/2013        Štúdium zamerané na strategické riadenie na Nottingham Trent University; titul MBA
•    06/1997        Inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Informatika; titul Ing.

Certifikácie:
•    06/2013         Certifikát projektového manažmentu Project Management Professional (PMP)
•    10/2003        Internal Auditors of Quality Management System acc. to ISO 9001/ 2000
 • City Monitor – slovenské svetové riešenie aj pre Google Glass   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Všetci sme občania, ktorých obkolopuje nejaké prostredie, v ktorom veci fungujú, ale častokrát aj nie … Existuje unikátny nástroj ako na to upozorniť
  .

  Riešenie City Monitor, vďaka ktorému môžu občania nahlasovať podnety na zlepšenie v mestách a obciach priamo zo svojho mobilného telefónu, je už na Slovensku dobre známe. Najnovšie však výhody, ktoré ponúka, objavili aj v Argentíne, kde riešenie pod názvom Cuidemos La Cuidad úspešne používajú niekoľké mestá a ďalšie sa o vstup do projektu intenzívne zaujímajú.

  Spoločnosť QBSW, a.s. neustále pracuje na rozvoji toho softvérového riešenia. Najnovšie rozšírila funkcionalitu riešenia o možnosť posielať podnety cez Google Glass, ktoré predstavujú budúcnosť vo vývoji trhu informačno-komunikačných technológií. Toto inovatívne zariadenie prinesie nové možnosti využívania aplikácie City Monitor, ako napríklad nahlasovanie podnetov hlasom, mimikou, či dotykom. Ďalšie informácie nájdete na www.cityglass.sk alebo www.citymonitor.sk.

  City Monitor predstavuje atraktívny nástroj na komunikáciu medzi zástupcami miest a ich obyvateľmi. Prínosom riešenia oproti konkurenčným produktom je, že podnety nie sú preposielané treťou stranou, ale hlásia ich samotní občania priamo zo svojich mobilov. Tie sú bezprostredne spracovávané vo webovej aplikácii spravovanej povereným pracovníkom mesta, ktorá je integrovanou súčasťou riešenia. Navrhované riešenie umožňuje využívanie aplikácie aj na interné účely v samospráve (kontrola technických úsekov, monitorovanie prác, a pod.), čím sa značne rozširujú možnosti jeho ďalšieho využívania.

 • Inovatívne formy vzdelávania nielen na školách   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  Nielen obsah učiva, ale aj forma, ktorou sú informácie sprostredkované, musí zaujať, aby bol študujúci čo najviac motivovaný používať daný zdroj informácií. Kým v nedávnej minulosti boli informácie dostupné len v knihách, zborníkov a iných tlačených materiáloch, dnes je situácia iná. Papierové knihy nahradili tie elektronické a vďaka internetovému informačnému rozmachu sa možnosti vzdelávania výrazne zjednodušili. Štúdium dištančnou formou prostredníctvom e-learning-u bolo ešte pred pár rokmi utópiou. Dnes je považované za štandardnú súčasť vzdelávacieho procesu nielen vo firmách, ale i na školách. Možnosti dištančného vzdelávania sú však oveľa širšie a s rozvojom mobilných technológií prichádza m-learning- používateľsky atraktívne štúdium priamo v mobile cez m-learningové aplikácie v podobe m-kníh, m-časopisov či m-novín. Hlavnou výhodou tejto formy vzdelávania je nezávislosť od pripojenia na Internet, takže štúdium sa stáva dostupné z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase. Avšak všetky študijné materiály nielen tie papierové, ale aj tie elektronické a mobilné musí niekto autorsky spracovať. Vďaka rôznym elektronickým encyklopédiám, ktoré umožňujú vytvárania a zdieľanie obsahu, je dnes možné v krátkom čase získať množstvo informácií o danej téme od rôznych autorov. Relevantnosť týchto informačných zdrojov je mnohokrát otázna a proces schvaľovania vhodného obsahu často netransparentný a zdĺhavý.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies