Martin Hrnko

QBSW, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Profesionálne skúsenosti:
2011- doteraz    QBSW, a.s. Bratislava- Generálny riaditeľ. Je zodpovedný za strategické smerovanie, rozvoj a celkové riadenie spoločnosti. Zastrešuje riadenie a koordináciu existujúcich a nových projektov spoločnosti, vyhľadávanie nových obchodných príležitostí a manažment ľudských zdrojov.
2005- 2011    QBSW, a.s. Bratislava- Výkonný riaditeľ. Zastrešoval riadenie a koordináciu projektov spoločnosti, prípravu metodických postupov pre vývoj informačných systémov  a manažment ľudských zdrojov v spoločnosti. Zaslúžil sa o zavedenie Integrovaného systému manažérstva kvality, ako aj úspešný štart a ukončenie viacerých významných projektov.
2002-2005    QBSW, a.s. Bratislava- Projektový manažér. Mal na starosti riadenie a realizáciu viacerých významných projektov spoločnosti v oblasti finančného riadenia.
1999-2001    Acase, a.s., Asset Soft, a.s. Bratislava- Analytik, vedúci projektu.  Zodpovedal za analýzy a školenia v rámci projektu pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. (platforma Oracle).
1997-1999     Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Bratislava- Konzultant, školiteľ.

Vzdelanie:
•    09/2013        Štúdium zamerané na strategické riadenie na Nottingham Trent University; titul MBA
•    06/1997        Inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Informatika; titul Ing.

Certifikácie:
•    06/2013         Certifikát projektového manažmentu Project Management Professional (PMP)
•    10/2003        Internal Auditors of Quality Management System acc. to ISO 9001/ 2000
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020