Staňte sa partnerom

Inovatívne formy vzdelávania nielen na školách

/ Prednáška
Nielen obsah učiva, ale aj forma, ktorou sú informácie sprostredkované, musí zaujať, aby bol študujúci čo najviac motivovaný používať daný zdroj informácií. Kým v nedávnej minulosti boli informácie dostupné len v knihách, zborníkov a iných tlačených materiáloch, dnes je situácia iná. Papierové knihy nahradili tie elektronické a vďaka internetovému informačnému rozmachu sa možnosti vzdelávania výrazne zjednodušili. Štúdium dištančnou formou prostredníctvom e-learning-u bolo ešte pred pár rokmi utópiou. Dnes je považované za štandardnú súčasť vzdelávacieho procesu nielen vo firmách, ale i na školách. Možnosti dištančného vzdelávania sú však oveľa širšie a s rozvojom mobilných technológií prichádza m-learning- používateľsky atraktívne štúdium priamo v mobile cez m-learningové aplikácie v podobe m-kníh, m-časopisov či m-novín. Hlavnou výhodou tejto formy vzdelávania je nezávislosť od pripojenia na Internet, takže štúdium sa stáva dostupné z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase. Avšak všetky študijné materiály nielen tie papierové, ale aj tie elektronické a mobilné musí niekto autorsky spracovať. Vďaka rôznym elektronickým encyklopédiám, ktoré umožňujú vytvárania a zdieľanie obsahu, je dnes možné v krátkom čase získať množstvo informácií o danej téme od rôznych autorov. Relevantnosť týchto informačných zdrojov je mnohokrát otázna a proces schvaľovania vhodného obsahu často netransparentný a zdĺhavý.

Martin Hrnko

QBSW
Profesionálne skúsenosti: 2011- doteraz    QBSW, a.s. Bratislava- Generálny riaditeľ. Je zodpovedný za strategické smerovanie, rozvoj a celkové riadenie spoločnosti. Zastrešuje riadenie a koordináciu existujúcich a nových projektov spoločnosti, vyhľadávanie nových obchodných príležitostí a manažment ľudských zdrojov. 2005- 2011    QBSW, a.s. Bratislava- Výkonný riaditeľ. Zastrešoval riadenie a koordináciu projektov spoločnosti, prípravu metodických postupov pre vývoj informačných systémov  a manažment ľudských zdrojov v spoločnosti. Zaslúžil sa o zavedenie Integrovaného systému manažérstva kvality, ako aj úspešný štart a ukončenie viacerých významných projektov. 2002-2005    QBSW, a.s. Bratislava- Projektový manažér. Mal na starosti r…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies