Staňte sa partnerom

Budúcnosť vysielania v digitálnej ére

/ Prednáška
Digitalizácia, globalizácia a liberalizácia v telekomunikačnom sektore menia podmienky pre tradičné vysielanie, pričom najmä rozvoj komunikačných technológií je hnacou silou transformácie médií. Tento celosvetový trend sa v oblasti vysielania v Slovenskej republike prejavuje najmä prípravou postupu zavádzania digitálneho terestriálneho vysielania. Zavádzanie tejto technológie má však niekoľko dôležitých aspektov – technický, ekonomický, programový a právny – z ktorých ani jeden zatiaľ nie je uspokojivo vyriešený. Ako ďalej – tak znie otázka pre všetkých zainteresovaných odborníkov.

Jarmila Grujbárová

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Prax: 1979-1994 obchodná spoločnosť DUNAJ, obchodné domy a.s.  Bratislava,   ostatná pracovná pozícia: prevádzková  námestníčka riaditeľa spoločnosti a členka  predstavenstva a.s. od 1994 doteraz Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, v zmysle                                                   zákona č.308/2000 Z.z. bol názov Rady  zmenený na                      Radu pre vysielanie a retransmisiu. Pracovná pozícia: vedúca úradu, názov funkcie bol v roku 2000 zmenený na  riaditeľku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Od roku 1996  súčasne aj  tlačová hovorkyňa Rady. Ďalšie aktivity:  - od roku 1997 zástupca Slovenskej republiky v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy -  od roku 1998 členka  neg…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies