Staňte sa partnerom

Jarmila Grujbárová

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Prax:
1979-1994
obchodná spoločnosť DUNAJ, obchodné domy a.s.  Bratislava,  
ostatná pracovná pozícia: prevádzková  námestníčka riaditeľa spoločnosti a členka  predstavenstva a.s.
od 1994 doteraz
Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, v zmysle                                                   zákona č.308/2000 Z.z. bol názov Rady  zmenený na                      Radu pre vysielanie a retransmisiu.
Pracovná pozícia: vedúca úradu, názov funkcie bol v roku 2000 zmenený na  riaditeľku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Od roku 1996  súčasne aj  tlačová hovorkyňa Rady.
Ďalšie aktivity:
 - od roku 1997 zástupca Slovenskej republiky v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy
-  od roku 1998 členka  negociačnej skupiny č.20  pre rokovania o vstupe SR do EÚ – ku kapitole Kultúra a audiovizuálna politika
-  od roku 1999 členka Rady Vlády Slovenskej republiky pre masmédiá. Po jej zrušení v roku 2001 členka Rady MK SR pre masmédiá
- od roku 2000 členka skupiny Infokomunikačné infraštruktúry – pre prípravu a spracovanie Národnej stratégie informatizácie spoločnosti SR
- členka Arbitrážnej  komisie Rady pre reklamu.


  • Budúcnosť vysielania v digitálnej ére   |   Kongres ITAPA 2002
    Digitalizácia, globalizácia a liberalizácia v telekomunikačnom sektore menia podmienky pre tradičné vysielanie, pričom najmä rozvoj komunikačných technológií je hnacou silou transformácie médií. Tento celosvetový trend sa v oblasti vysielania v Slovenskej republike prejavuje najmä prípravou postupu zavádzania digitálneho terestriálneho vysielania. Zavádzanie tejto technológie má však niekoľko dôležitých aspektov – technický, ekonomický, programový a právny – z ktorých ani jeden zatiaľ nie je uspokojivo vyriešený. Ako ďalej – tak znie otázka pre všetkých zainteresovaných odborníkov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies