Program - Kongres ITAPA 2002

12.11.2002
10:30
Jaroslav Pilát, M.E.S.A.10, Centre for Economic and Social Analysis
Prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej správy
10:30
10:30
15:00
Radovan Horváth, Hewlett-Packard Slovensko, SR
Integrácia poskytovaných informačných a komunikačných služieb
15:00
František Šebej, Slovenská informatická spoločnosť pre prípravu zákona o elektronickom podpise
Princípy elektronického podpisu
15:00
Jarmila Grujbárová, Rada pre vysielanie a retransmisiu
Budúcnosť vysielania v digitálnej ére
15:00
Vladimír Šiška, Úrad pre verejné informačné systémy
Zabezpečenie informačnej a dátovej komunikácie pre verejnú správu v Českej republike
13.11.2002
10:30
Lars Dencker, Danish Defence Resources Management System
Danish Defence Resource Management Systems DeMars
10:30
10:30
Rudolf Vadovič,
Obchodný register SR
10:30
Ebbo Petrikovits, Úrad pre verejné informačné systémy
Registre verejnej správy
10:30
Peter Prónay, Siemens Business Services s.r.o., Bratislava, SR
Back-office pre verejnú správu
15:00
Mária Deckerová, Datacentrum
RIS - rozpočtový informačný systém
15:00
Mária Mrižová,
Správa registratúry
15:00
Marcelína Horáková, Ministerstvo vnitra České republiky
Ekonomický informačný system MV ČR
15:00
Ebbo Petrikovits, Úrad pre verejné informačné systémy
Role standardů při budování IS VS a zkušenosti v ČR
15:00
Gerhard Milletich, Ministry of Foreign Affairs in Austria
New Public Management in the Austrian Ministry of Foreing Affaires
14.11.2002
10:45
10:45
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Informačné technológie pre regióny
10:45
Gabriela Kristová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Využitie multimédií vo vzdelávaní
10:45
György Nagyházi, Information society projects and Public administrational programs
Hungarian Telecottage Story and Perspective
10:45
Mikuláš Huba, Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
Dištančné vzdelávanie – nástroj alebo cieľ?
10:45
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
Sieťový akademický program – model e-learningu vhodný pre slovenské školy (Public private partnership)
10:45
Martina Koepplová, IBM Learning Services
e-Learning v podnikovom vzdelávaní dospelých
15:00
Greg Lane, Deloitte Consulting
The Knowledge Centre Directorate (KCD)
15:00
Zdena Vasilová, Úrad pre štátnu službu
Stratégia úradu pre štátnu službu v oblasti vzdelávania
15:00
Magdaléna Třebická, Středočeská asociace podnikatelek a manžerek
Informační společnost – co nabízí ECDL?
15:00
Anna Levčíková,
Michal Sviček,
Integrovaný GIS v rezorte pôdohospodárstva SR
15:00
Dagmar Kusendová, Katedra humánnej geografie a demogeografie, PRIF UK
Geografické informačné systémy na Slovensku: vývoj – súčasný stav - riešenia