Staňte sa partnerom

Prístupnosť www stránok pre ľudí so zrakovým postihnutím - ukážky úprav www stránok

/ Prednáška
Cieľom tejto prezentácie je: • poskytnúť základné informácie o medzinárodných kritériách pre tvorbu www stránok, prístupných pre ľudí so zdravotným postihnutím, • na konkrétnych príkladoch demonštrovať aplikáciu tých kritérií, ktoré sú dôležité pre používateľov so zrakovým postihnutím. Z kritérií pre tvorbu prístupných www stránok sa bude zaoberať kritériami konzorcia W3, iniciatívy WAI: všeobecnými zásadami (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines), k nim prislúchajúcimi kontrolnými bodmi (checkpoints) a technikami pre ich implementáciu (techniques for WCAG). Vzhľadom na význam kontrolných bodov, môžu mať prioritu 1 až 3 (priority level). Stránke, ktorá spĺňa kontrolné body s prioritou 1 zodpovedá úroveň prístupnosti A (conformance level), s prioritou 1 a 2 úroveň prístupnosti AA, s prioritou 1 až 3 úroveň prístupnosti AAA. Príklady aplikácie týchto kritérií budú realizované ako názorné ukážky možných problémov, zmien v zdrojovom kóde www stránok a ich vizuálna a zvuková reprezentácia.

Martina Kobolková

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, MAT FYZ UK
Study: 1990-1994    Secondary Grammar School in Turzovka, Slovak Republic 1994-1999    Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics (FMPHI CU) June 1999    Master degree (Mgr.) in teaching Mathematics and Informatics (FMPHI CU) April 2001    Rigid examination (PaedDr.) in the area of teaching Informatics, focused on “Access to Internet for blind students” Work experience: 1.10.1997 - 31.6.1999    Support Centre for Visually Impaired Students (FMPHI CU); assistant (part time job) since July 1999    Support Centre for Visually Impaired Students;      assistant instructor (full time job) since October 1999    webmaster of Slovak Blind and Partially Sighted Union since March 2000    webmaster o…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies