Juraj Hupka

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Sales manager HP Services
Juraj Hupka absolvoval v roku 1991 štúdium Informatiky na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave.

Počas svojej pracovnej kariéry pracoval pre viacero domácich a zahraničných spoločností  v oblasti informačných technológií a poradenstva (Andersen Consulting, Ernst & Young Consulting, APP ) na pozíciách konzultanta, manažéra projektu, manažéra IT konzultačnej skupiny a obchodného riaditeľa.
Podieľal sa na predaji a úspešnej realizácii veľkých IT projektov v oblasti energetiky, štátnej správy a priemyslu.

Od roku 1999 pracoval v Divízii profesionálnych služieb spoločnosti Compaq. Od novembra 2001 pôsobil na pozícii Obchodného riaditeľa divízie Compaq Global Services. Po fúzii so spoločnosťou Hewlett Packard pôsobí od mája 2002 na pozícii Obchodného riaditeľa divízie HP Services. 
Súčasťou jeho zodpovednosti je aj vedenie obchodného tímu spoločnosti HP, ktorý je zameraný na predaj a realizáciu outsourcingových projektov na Slovensku.


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020