Staňte sa partnerom

Juraj Hupka

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Sales manager HP Services
Juraj Hupka absolvoval v roku 1991 štúdium Informatiky na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave.

Počas svojej pracovnej kariéry pracoval pre viacero domácich a zahraničných spoločností  v oblasti informačných technológií a poradenstva (Andersen Consulting, Ernst & Young Consulting, APP ) na pozíciách konzultanta, manažéra projektu, manažéra IT konzultačnej skupiny a obchodného riaditeľa.
Podieľal sa na predaji a úspešnej realizácii veľkých IT projektov v oblasti energetiky, štátnej správy a priemyslu.

Od roku 1999 pracoval v Divízii profesionálnych služieb spoločnosti Compaq. Od novembra 2001 pôsobil na pozícii Obchodného riaditeľa divízie Compaq Global Services. Po fúzii so spoločnosťou Hewlett Packard pôsobí od mája 2002 na pozícii Obchodného riaditeľa divízie HP Services. 
Súčasťou jeho zodpovednosti je aj vedenie obchodného tímu spoločnosti HP, ktorý je zameraný na predaj a realizáciu outsourcingových projektov na Slovensku.


  • Outsourcing - efektívny spôsob riešenia informatických potrieb organizácií   |   Kongres ITAPA 2003
    Outsourcing informačných technológií je jedným z moderných prístupov pre zabezpečenie informačných potrieb organizácií verejnej správy Outsourcing ako strategické partnerstvo organizácie so silnou, renomovanou IT spoločnosťou ktorý umožňuje optimalizovať náklady na IT a dosiahnuť vysokú, garantovanú vysokú garantovanú úroveň a kvalitu IT služieb v organizácii. Predložený príspevok na základe skúseností HP s realizáciou outsourcingových projektov na Slovensku sumarizuje základné prínosy outsourcingu, technické a finančné aspekty outsourcingu. Príspevok ďalej ozrejmuje aj kľúčové právne aspekty a aspekty riadenia ľudských zdrojov, ktoré prináša outsourcingový projekt v slovenskom legislatívnom a sociálnom prostredí.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies