Staňte sa partnerom

CIPS

/ Prednáška
Greg Lane, I.S.P., je spolupredsedom Riadiaceho výboru pre SmartSites. Popíše iniciatívu mesta Ottawa (Smartsites.ca), ktorá zabezpečuje verejný prístup na Internet pre všetkých občanov, vrátane občanov s postihnutím. V dnešnom prepojenom svete sa počítače a Internet stali nevyhnutnými pre dosiahnutie úspechu. Ešte stále je však veľa obyvateľov Ottawy, ktorý buď nemajú prístup k tejto technológii alebo z rôznych dôvodov nie sú schopní ju používať. SmartSites miesta sú bezplatné počítačové centrá s pripojením na Internet, ktoré sa nachádzajú v komunitných organizáciách, ktoré už poskytujú isté služby pre svoju komunitu - miesta ako sú napríklad komunitné centrá, zdravotné centrá, domy rodiny, centrá pre dôchodcov a mnohé ďalšie. Tieto miesta zabezpečujú, že každý v Ottawe má prístup k technológiám a ich pracovníci sú nápomocní pri ich používaní. Veľa týchto SmartSites miest má pracovníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú novým užívateľom pri používaní počítača, zasielaní e-mailov alebo práci s Internetom. Sieť Smartsites miest sa začala budovať v roku 1999, keď sa stretlo niekoľko miestnych skupín, aby zistili, akým spôsobom je možné efektívne poskytnúť verejný prístup k Internetu pre všetkých obyvateľov ich komunít. Ich cieľom je "zabezpečiť koordináciu trvalej celomestskej stratégie, ktorá umožní všetkým obyvateľom Ottawy participovať a mať verejný prístup prostredníctvom Internetu k súboru elektronických služieb (tj. EGovernment,E-demokracy, E-Training, E-Commerce) využívaním energie a zdrojov, ktoré existujú v sieti sietí."

Greg Lane

Deloitte Consulting
Greg Lane je prezidentom Kanadskej informatickej spoločnosti (Canadian Information Processing Society - CIPS) a členom dozornej rady ottawskej sekcie CIPS. Získal titul Profesionála informačných systémov (Information Systems Professional - I.S.P.). I.S.P. je jediný odborný titul pre odborníkov informačných technológií v Kanade. V minulosti bol predsedom Výboru verejného sektora Asociácie informačných technológií Kanady (Information Technology Association of Canada - ITAC). Taktiež spolupredsedal Poradnej rade pre Smart Sites pri Ottawskom centre pre výskum a inovácie (Ottawa Centre for Research and Innovation - OCRI) a je v Poradnej rade Asociácie informačných profesionálov verejného sektora (Association of Public Sector Information Pro…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným