Staňte sa partnerom

MEDIA@Komm-Transfer: program podpory eGovernmentu na úrovni miest a obcí v Nemecku

/ Prednáška
Verejná správa v Nemecku naďalej presadzuje modernizáciu vládnych štruktúr. Na spolkovej úrovni, štátnej i samosprávnej, boli iniciované rôzne projekty ako napr. BundOnline 2005, MEDIA@Komm a MEDIA@Komm-Transfer. Deutschland-Online je komplexný projekt kombinujúci súčasné schémy. Tieto aktivity napomohli vytvoriť extenzívne znalosti na online aplikáciách a službách, rozvíjať technické a organizačné riešenia a vypracúvať a definovať štandardy. S cieľom využiť toto ako základňu pre urýchlenie všeobecnej expanzie a integrácie eGovernmentu vo všetkých regiónoch Nemecka, iniciovalo Spolkové ministerstvo hospodárstva a práce (BMWA) projekt MEDIA@Komm-Transfer. Tento projekt je následníkom predchádzajúcej schémy projektu MEDIA@Komm. V rámci výberového konania na celo-EU úrovni, BMWA poverilo konzultačnú firmu Capgemini riadiť a koordinovať celý projekt.

Helmut DRÜKE

Capgemini, Nemecká spolková republika
Narodil sa 30.augusta 1952. Študoval v Marburgu a Berlíne (Free University) politické vedy a sociológiu. Diplom v oblasti politických vied získal v r.1978., titul PhD v politických vedách v r.1983. Habilitoval na univerzite v Jene v r.1996. Prednáša politické vedy na univerzite v Lipsku. Akademické tituly: Priv. Doz. Dr. habil .rer. pol. Súčasná pozícia: * Senior Consultant v spoločnosti Capgemini Nemecko. Tento tím je projektovou agentúrou zodpovednou za ďalší rozvoj a rozširovanie technických a organizačných riešení pre miestny eGovernment na celom území NSR a vo vybraných krajinách východnej Európy prostredníctvom MEDIA@Komm-Transfer programu nemeckého Federálneho ministerstva hospodárstva a práce (BMWA). * poradca pre Soc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies