Staňte sa partnerom

Helmut DRÜKE

Capgemini, Nemecká spolková republika , Senior Consultant
Narodil sa 30.augusta 1952. Študoval v Marburgu a Berlíne (Free University) politické vedy a sociológiu. Diplom v oblasti politických vied získal v r.1978., titul PhD v politických vedách v r.1983. Habilitoval na univerzite v Jene v r.1996. Prednáša politické vedy na univerzite v Lipsku.

Akademické tituly: Priv. Doz. Dr. habil .rer. pol.

Súčasná pozícia:

* Senior Consultant v spoločnosti Capgemini Nemecko. Tento tím je projektovou agentúrou zodpovednou za ďalší rozvoj a rozširovanie technických a organizačných riešení pre miestny eGovernment na celom území NSR a vo vybraných krajinách východnej Európy prostredníctvom MEDIA@Komm-Transfer programu nemeckého Federálneho ministerstva hospodárstva a práce (BMWA).

* poradca pre Society for Technical Co-operation(GTZ), Eschborn, Nemecko v oblasti eGovernment.

* prednášajúci na školeniach verejnej správy v oblasti eGovernment pre Berlín a Brandenbursko.

Súčasné projekty:

* vedecký výskumník Nemeckého inštitútu pre urbanické štúdie (German Institute for Urban Studies).

* vedecko-výskumný projekt MEDIA@Komm v období 1999- 2003 pre Federálne ministerstvo hospodárstva a práce (BMWA).

* asistencia pre všetky tri pilotne projekty a ministerstvo

* analýza profilov eGovernmentu v 26 obciach Nemecka

* medzinárodná porovnávacia analýza miestneho eGovernmentu v 7 krajinách
  • MEDIA@Komm-Transfer: program podpory eGovernmentu na úrovni miest a obcí v Nemecku   |   Kongres ITAPA 2004
    Verejná správa v Nemecku naďalej presadzuje modernizáciu vládnych štruktúr. Na spolkovej úrovni, štátnej i samosprávnej, boli iniciované rôzne projekty ako napr. BundOnline 2005, MEDIA@Komm a MEDIA@Komm-Transfer. Deutschland-Online je komplexný projekt kombinujúci súčasné schémy. Tieto aktivity napomohli vytvoriť extenzívne znalosti na online aplikáciách a službách, rozvíjať technické a organizačné riešenia a vypracúvať a definovať štandardy. S cieľom využiť toto ako základňu pre urýchlenie všeobecnej expanzie a integrácie eGovernmentu vo všetkých regiónoch Nemecka, iniciovalo Spolkové ministerstvo hospodárstva a práce (BMWA) projekt MEDIA@Komm-Transfer. Tento projekt je následníkom predchádzajúcej schémy projektu MEDIA@Komm. V rámci výberového konania na celo-EU úrovni, BMWA poverilo konzultačnú firmu Capgemini riadiť a koordinovať celý projekt.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies