Staňte sa partnerom

Peter Kosťov

Slovenská pošta a.s., SR
Dátum a miesto narodenia: 12.11.1971 v Novej Bani

Vzdelanie

1986-1990 Gymnázium Nová Baňa

1990-1995 Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, odbor: Prevádzka a ekonomika spojov

Pracovná prax:

Slovenská pošta, š.p.- ústredie Banská Bystrica

1996 – 2003 odbor riadenia listovej a balíkovej pošty

od 2003 - vedúci oddelenia key account manažmentu

Ďalšie odborné aktivity

Vedúci projektu „Zavádzanie čiarových kódov v Slovenskej pošte (SP),

Člen projektového teamu pre nové portfólio produktov SP

Vedúci projektu Špeciálne logistické služby

Kurzy a školenia

Presvedčivá komunikácia,

Vedenie teamov – Dale Carnegie
  • Slovenská pošta: Slovenská pošta a jej služby   |   Kongres ITAPA 2004
    Hoci si väčšina ľudí myslí, že Slovenskú poštu a jej služby dobre pozná, často je opak pravdou. Slovenská pošta (SP) je síce relatívne mladou inštitúciou, ako samostatné funguje od roku 1993, jej korene siahajú až do Rakúska – Uhorska. Jej vznikom sa oddelila z dovtedy spoločného podniku od Slovenských telekomunikácií a Poštovej novinovej služby. Až do októbra tohto roku fungovala ako štátny podnik, finančne samostatne bez akýchkoľvek dotácií od štátu. V súčasnosti je SP akciovou spoločnosťou so 100 % účasťou štátu. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie poštových služieb. V súčasnosti má vyhradenú poštovú službu na vyberanie a distribúciu listov, direkt mailových zásielok a úradných zásielok do hmotnosti 100 g. Toto jej monopolné postavenie sa bude postupne znižovať a cca v roku 2008 by SP mala poskytovať v úplne liberalizovanom prostredí. SP okrem poštových služieb poskytuje prostredníctvom 1600 pôšt poštových doručovateľov aj ďalšie služby. Ide napr. o výplatu dôchodkov a sociálnych dávok, vyber poplatkov od obyvateľstva (SIPO, tlf. účty, energie) alebo tiež predaj doplnkového tovaru (obálky, kart. krabice, kanc. potreby). Každá pošta pritom predstavuje tiež obchodné miesto Poštovej banky, a.s. a poskytuje bankové služby. V súčasnosti SP prechádza zásadnými zmenami, ktorých cieľom je premena na obchodnú spoločnosť s ambíciami byť leadrom na trhu logistických služieb v rámci SR.lovenská pošta: Slovenská pošta a jej služby
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies