Staňte sa partnerom

Slovenská pošta: Slovenská pošta a jej služby

/ Prednáška
Hoci si väčšina ľudí myslí, že Slovenskú poštu a jej služby dobre pozná, často je opak pravdou. Slovenská pošta (SP) je síce relatívne mladou inštitúciou, ako samostatné funguje od roku 1993, jej korene siahajú až do Rakúska – Uhorska. Jej vznikom sa oddelila z dovtedy spoločného podniku od Slovenských telekomunikácií a Poštovej novinovej služby. Až do októbra tohto roku fungovala ako štátny podnik, finančne samostatne bez akýchkoľvek dotácií od štátu. V súčasnosti je SP akciovou spoločnosťou so 100 % účasťou štátu. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie poštových služieb. V súčasnosti má vyhradenú poštovú službu na vyberanie a distribúciu listov, direkt mailových zásielok a úradných zásielok do hmotnosti 100 g. Toto jej monopolné postavenie sa bude postupne znižovať a cca v roku 2008 by SP mala poskytovať v úplne liberalizovanom prostredí. SP okrem poštových služieb poskytuje prostredníctvom 1600 pôšt poštových doručovateľov aj ďalšie služby. Ide napr. o výplatu dôchodkov a sociálnych dávok, vyber poplatkov od obyvateľstva (SIPO, tlf. účty, energie) alebo tiež predaj doplnkového tovaru (obálky, kart. krabice, kanc. potreby). Každá pošta pritom predstavuje tiež obchodné miesto Poštovej banky, a.s. a poskytuje bankové služby. V súčasnosti SP prechádza zásadnými zmenami, ktorých cieľom je premena na obchodnú spoločnosť s ambíciami byť leadrom na trhu logistických služieb v rámci SR.lovenská pošta: Slovenská pošta a jej služby

Peter Kosťov

Slovenská pošta a.s., SR
Dátum a miesto narodenia: 12.11.1971 v Novej Bani Vzdelanie 1986-1990 Gymnázium Nová Baňa 1990-1995 Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, odbor: Prevádzka a ekonomika spojov Pracovná prax: Slovenská pošta, š.p.- ústredie Banská Bystrica 1996 – 2003 odbor riadenia listovej a balíkovej pošty od 2003 - vedúci oddelenia key account manažmentu Ďalšie odborné aktivity Vedúci projektu „Zavádzanie čiarových kódov v Slovenskej pošte (SP), Člen projektového teamu pre nové portfólio produktov SP Vedúci projektu Špeciálne logistické služby Kurzy a školenia Presvedčivá komunikácia, Vedenie teamov – Dale Carnegie
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies