Ján Bagin

Capgemini Slovensko, SR , generálny riaditeľ
narodený 4. augusta 1964
slovenská národnosť
slobodný, dve deti

Vzdelanie:
Univerzita Kiev - Fakulta medzinárodného práva a medzinárodných ekonomických vzťahov

Profesionálna kariéra:
1988 - 1992 Petrimex, zahraničný obchod s petrochémiou, vedúci oddelenia zahraničných
účastí
1993 - 1994 Slovenská televízia, riaditeľ odboru obchodnej politiky
1995 - 1998 IBM Slovensko, obchodný zástupca
1992 - 2000 pôsobenie v rôznych súkromných spoločnostiach, zahraničné vzdelávacie
pobyty
2000 - 2003 Computer Sciences Corporation, marketingový a obchodný riaditeľ
2004 - Capgemini Slovensko, generálny riaditeľ
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020