Staňte sa partnerom

Environmentálny geoportál - zdroj údajov, služieb a aplikácií pre verejnú správu

/ Prednáška
Smernica INSPIRE a jej transpozícia do Zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) prináša zo sebou celú infraštruktúru, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú interoperabilné služby priestorových údajov. Environmentálny geoportál prináša zo sebou zdroj údajov a služieb pre ich využitie vo verejnej správe. Takýto prístup zjednodušuje, spresňuje a urýchľuje prácu úradníkov, ktorá sa takto stáva efektívnejšou. Predstavíme už konkrétne aplikácie, ktoré v súčasnosti sú na princípoch INSPIRE a NIPI založené.

Martin Koška

Slovenská agentúra životného prostredia
Hlavné činnosti a zodpovednosť: - člen implementačného tímu INSPIRE na SAŽP - člen INSPIRE medzinárodného tímu - IOC Task Force Member - administrácia ArcIMS, ArcGIS mapového servera - programovanie GIS web aplikácií v prostredí php - programovanie GIS web aplikácií na platforme ESRI, prostredie MS Visual Studio C#  s využitím ArcGIS Server Application Developer Framework (ADF™) for .NET Zamestnávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Významné aktivity a členstvá:   - člen INSPIRE-IOC-task force member - odborného rímu - koordinátor medzinárodných projektov – NATURESDIplus, AWWB
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným