Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Diskusia

Jelena Hudcovská

Ing. arch. Jelena Hudcovská Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudovala architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1976 bola promovaná za inžinierku architektku. Jej prvým zamestnávateľom bol URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, kde sa venovala najviac územným plánom malých sídiel a ich zón, zúčastňovala sa však aj prác na dokumentáciach VÚC, na výskumných prácach. Ku koncu pôsobenia na URBION-e presadzovala využívanie výpočtovej techniky, hlavne grafických programov, do činnosti „výrobných stredísk“ (prvá nevýskumná úloha na URBION-e s počítačovou podporou). Od roku 1993 pôsobila na Ministerstve životnéh…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Kukučka

Dátum narodenia:     26. máj 1967Absolvované a ukončené vzdelanie: 1985 - 1991: Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Fyzika polovodičov, Jadrová fyzikaProfesionálna prax: 1991 - 1992: programátor HP RISC, Považské strojárne, Považská Bystrica1992 - 1993: obchodný manažér, TH International, Považská Bystrica1993 - 1994: projektový manažér, Software602 Slovakia, Bratislava1994 - 1996: technický riaditeľ, Software602 Slovakia, Bratislava1996 - 2001: výkonný riaditeľ, konateľ, Software602 Slovakia, Bratislava2001 - 2003: manažér divízie služieb, Software602 Inc., Jacksonville, Florida, USA2003 -  10/2004: prezident, konateľ, Software602 Slovakia, Bratislava3/2004 - 10/2004: externý poradca ministra pre telekomuni…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Zuzana Nedeljaková

Ministerstvo spravodlivosti SR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubor Štefík

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies