Staňte sa partnerom

Diskusia "Modernizácia urgentných príjmov"

/ Prednáška

Vladimír Baláž

NsP Banská Bystrica
Prednosta Urologickej kliniky SZU FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica, hlavný odborník MZ SR pre urológiu. Dlhé roky pracoval vo vedení FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica  (námestník pre LPS, riaditeľ). Hlavným centrom záujmu sú inovácie, robotická chirurgia (vedúci Centra robotickej chirurgie v Banskej Bystrici) a transplantačná medicína (vedúci Transplantačného centra vo FNsP FDR Banská Bystrica). Od roku 2012 poslanec Národnej rady SR a člen Výboru pre zdravotníctvo.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľuboslav Beňa

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC je riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. V UNLP Košice pôsobí už 30 rokov. Po ukončení štúdia na LF UPJŠ (1993) nastúpil ako lekár najprv na I. internú kliniku. Po získaní špecializácie v odbore vnútorné lekárstvo na SZU Bratislava si doplnil aj špecializáciu v nefrológii. Následne pôsobil ako nefrológ Dialyzačného strediska v rámci kliniky a od roku 2004 sa aktívne venuje transplantačnému programu nielen v UNLP, ale koordinuje darcovstvo aj v celoslovenskom meradle, prostredníctvom členstva vo viacerých odborných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2009 do 2022 bol primárom Transplantačného oddelenia UNLP Košice, krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánov…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Roman Škulec

Nemocnica Bory
Doc. MUDr. Roman Škulec, PhD. je internista, kardiológ a urgentista. Lekár, vysokoškolský učiteľ a vedec s dlhoročnou skúsenosťou. V súčasnosti je primárom Oddelenia urgentnej medicíny a klinickým lídrom akútnej medicíny v Nemocnici Bory, a.s. v Bratislave. Pôsobí ako pedagóg na Lekárskej fakulte v Hradci Králové Univerzity Karlovy, na Fakulte zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v Českej republike a na Katedre klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho hlavné výskumné zameranie je problematika zastavenia srdca, včasnej poresuscitačnej intenzívnej starostlivosti a využitia Point-of-Care ultrasonografie v urgentnej a intenzív…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marcel Brenner

Oddelenie urgentného príjmu NÚDCH
Marcel Brenner je primár na oddelení urgentného príjmu na Národnom ústave detských chorôb. V rokoch 1992-1998 študoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo.  Následne získal atestáciu z anestéziológie a resuscitácie, SZU Bratislava, 2001, z anestéziológie a intenzívnej medicíny, SZU Bratislava, 2006, z urgentnej medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha, 2009, z pediatrickej urgentnej medicíny, SZU Bratislava, 2009. Je členom v odborných spoločnostiach a stavovských organizáciách ako Slovenská súdnolekárska spoločnosť,Slovenská pediatrická spoločnosť,Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská lekárska komora. Tiež má členstvo v odborných autoritách a poradných orgán…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies