Staňte sa partnerom

Marcel Brenner

Oddelenie urgentného príjmu NÚDCH
Marcel Brenner je primár na oddelení urgentného príjmu na Národnom ústave detských chorôb.
V rokoch 1992-1998 študoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo. 
Následne získal atestáciu z anestéziológie a resuscitácie, SZU Bratislava, 2001, z anestéziológie a intenzívnej medicíny, SZU Bratislava, 2006, z urgentnej medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha, 2009, z pediatrickej urgentnej medicíny, SZU Bratislava, 2009.

Je členom v odborných spoločnostiach a stavovských organizáciách ako Slovenská súdnolekárska spoločnosť,Slovenská pediatrická spoločnosť,Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská lekárska komora. Tiež má členstvo v odborných autoritách a poradných orgánoch: 
podpredseda Slovenskej resuscitačnej rady, pracovná skupina pre urgentnú medicínu a prednemocničnú starostlivosť pri Ministerstve zdravotníctva SR roky 2005-2008, dočasná pracovná skupina pre akreditáciu - Národný program vzdelávania prvej pomoci, roky 2006-2009, podpredseda katalogizačnej komisie pre urgentnú medicínu, len rok 2008. Bol súčasťou projektu MZ SR Urgentné príjmy - projektový manažér - rok 2016. 
Je hlavným odborníkom MZ SR pre urgentnú medicínu – od 1.2.2019.
Je členom komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri MZ SR.

Súčasné pracovisko, pozícia: 
Národný ústav detských chorôb, Oddelenie urgentného príjmu, pozícia: primár
Ministerstvo vnútra SR, Hasičský a záchranný zbor SR, odborný zástupca pre odbor urgentná medicína
Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou: prehliadajúci lekár (mŕtvych tiel) – od roku 2004

Predchádzajúce pracoviská, pozícia:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave (t.č. NÚDCH), I. Detská klinika LFUK a DFNsP, sekundárny lekár, roky 2008-2009
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, štatutárny orgán, 2007-2009
Ministerstvo vnútra SR – samostatný vrchný inšpektor, odborný zástupca pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, roky 2005-2008
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave (t.č. NÚDCH), Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, LFUK a DFNsP, sekundárny lekár, roky 1998-2007. 
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies