Registrácia Staňte sa partnerom

Program - ITAPA HEALTH & CARE 2024


09:00
Registrácia a welcome drink
10:00
Sekcia 1
10:00 - 10:20 Priority pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Aké sú aktuálne priority ÚDZS? Na čo sa bude úrad v najbližšom období sústrediť?
Aké zmeny úrad čakajú a čo bude fungovať inak?
10:00
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:00
Michal Palkovič, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1on1 rozhovor
10:00 - 10:40 Harmonizácia úsilia: výzvy a riešenia v dlhodobej starostlivosti
Aké sú aktuálne spoločné výzvy a riešenia v dlhodobej starostlivosti z pohľadu WHO? Je súčasná slovenská legislatíva nástrojom podpory poskytovateľov sociálnych a zdravotníckych služieb v dlhodobej starostlivosti? Aká je budúcnosť ich financovania? Ako sa zdravotné poisťovne stavajú k hospitalizáciám pacientov, ktorí nie sú indikovaní pre akútnu zdravotnú starostlivosť?
10:00
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
10:00
Jozef Šuvada, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Globálne zdravie v dlhodobej starostlivosti - spoločné výzvy, spoločné riešenia
10:07
Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Jozef Šuvada, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Mária Machajdíková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusia "Harmonizácia úsilia: Výzvy a riešenia v dlhodobej starostlivosti"
10:20
Sekcia 2
10:20 - 10:40 Ako nás lieči umelá inteligencia
Inšpiratívne prednášky o tom ako vie umelá inteligencia zásadným spôsobom skvalitniť na diagnostiku aj terapiu.
10:20
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:20
Juan Gutiérrez Alliende, Bayer
Implementácia AI v klinickej praxi
10:40
Sekcia 3
10:40 – 11:20 Nová organizácia zdravotnej starostlivosti na Slovensku
Ako sa vysporiadame s hlavnými výzvami pri optimalizácii siete nemocníc? Ako bude zorganizovaný vzťah ambulancií a nemocníc? Aké riešenia máme na stole a aké sa nám ponúkajú zo zahraničia? Ako vieme reformovať následnú a doplnkovú starostlivosť? Môžu virtuálne postele predstavovať posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
10:40
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
10:40
Marian Faktor, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov SR
Peter Lednický, Penta Hospitals
Mongi Msolly, Asociácia štátnych nemocníc a NÚSCH
Diskusia "Nová organizácia zdravotnej starostlivosti na Slovensku"
10:40 - 11:40 Zdravie a ľudská dôstojnosť: revolúcia v manažmente bezvládnych osôb
Kto sú kľúčoví hráči siete poskytovateľov dlhodobej starostlivosti? ADOS - prečo stagnuje a kedy bude dostupná, komplexná a preventívna pre všetkých, ktorí ju potrebujú?
Aké sú možnosti efektivizácie cesty pacienta v rámci zachovania kontinuity starostlivosti?
10:40
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
11:01
Zuzana Fabianová, Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR
Alena Mochnáčová, ZSS Slnečný dom, n.o.
Jaroslav Straka, ADOS RC & T Detva
Diskusia "Zdravie a ľudská dôstojnosť: revolúcia v manažmente bezvládnych osôb"
11:40
Sekcia 4
11:20 - 12:10 Financovanie a udržateľnosť zdravotníctva
Ako je potrebné zmeniť nastavenie financovania slovenského zdravotníctva?
Je zdravotníctvo podfinancované? Ako je potrebné upraviť legislativu?
11:20
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:20
Henrieta Tulejová, Advance Healthcare Management Institute
Viac peňazí do zdravotníctva je investíciou do zdravia a prosperity spoločnosti
11:27
Adam Marek, Ministerstvo financií SR - Útvar hodnoty za peniaze
Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Michal Štofko, Ministerstvo zdravotníctva SR
Henrieta Tulejová, Advance Healthcare Management Institute
Diskusia "Financovanie a udržateľnosť zdravotníctva"
11:40 - 12:10 Navigácia výziev a stratégií pre personálnu stabilitu v sociálnych a zdravotníckych službách
Aká je perspektíva stabilizácie personálu v dlhodobej starostlivosti? Stratégia alebo hasenie personálnej krízy, aké sú plány jednotlivých ministerstiev pre udržateľnú motiváciu? Kto bude zodpovedný za implementáciu týchto stratégií?
11:40
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
11:40
Monika Jankechová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Danica Lehocká, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusia "Navigácia výziev a stratégií pre personálnu stabilitu v sociálnych a zdravotníckych službách"
12:10
sekcia 4.1 - 1on1
12:10 - 12:30 Sociálne dávky ako pomoc, nie ako záťaž v období starostlivosti
1on1 rozhovor s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Elektronizácia zdravotných výkonov je riešenie, ktoré je prospešné nielen pre Sociálnu poisťovňu, ale aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aká je elektronizácia a digitalizácia služieb sociálnej poisťovne v praxi? Ako sa zjednodušila dostupnosť sociálnych dávok, aby občan nemusel žiadať o tieto dávky a boli mu automaticky pridelené? Aké proaktívne služby  plánuje Sociálna poisťovňa v prospech občana? Ako sa využívajú a dajú využiť registre údajov, ktoré štát má k dispozícii v prospech pacienta? Aká je komunikácia a súčasná situácia medzi Sociálnou poisťovňou, štátom a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?
12:10
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
12:10
Michal Tariška, Sociálna poisťovňa
1on1 rozhovor
12:10
OBED
13:00
Sekcia 4.1
13:10 - 13:30 Ako priblížiť slovenské zdravotníctvo svetovému?
Aké nevyhnutné kroky je potrebné uskutočniť, aby sa slovenské zdravotníctvo priblížilo k svetovej úrovni? Strategický pohľad na slovenské zdravotníctvo s veľvyslancom SR pre globálne zdravie. Je slovenské zdravotníctvo zahltené dezinformáciami a hoaxami? Ako proti tomu úspešne bojovať? Ponaučili sme sa z pandémie?
13:10
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
13:10
Jozef Šuvada, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
1on1 rozhovor
13:30 - 14:00 Dostupné dáta v dlhodobej starostlivosti pre riadenie a strategické rozhodnutia
Je možné vybudovať integrovanú starostlivosť bez integrovaných dát? Aké dáta už zbierame a aké ešte potrebujeme? Aké by mali byť kompetencie kompetentných orgánov? Akými príkladmi dobrej praxe sa vieme inšpirovať v dátovej analytike a predikcii?
13:30
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
13:30
Marek Lendacký, Sociálna poisťovňa
Ildikó Polačeková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusia "Dostupné dáta v dlhodobej starostlivosti pre riadenie a strategické rozhodnutia"
13:40
Sekcia 5
13:30 - 13:50 Priority a projekty NCZI aj v kontexte nariadenia o EHDS
Aké sú priority NCZI na najbližšie obdobie? Aké nové projekty a výzvy čakajú NCZI? V akom stave sú projekty ELAB, e-Výmenný lístok, či e-Objednávanie? Interoperabilita a štandardizácia v kontexte nariadenia o EHDS.
13:30
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
13:30
Rozália Ovári, Národné centrum zdravotníckych informácií
Eva Sabajová, Národné centrum zdravotníckych informácií a HL7 Slovakia
1on2 rozhovor
14:00 - 14:55 Profesionálna opatrovateľská služba v teréne
Trpí terénna služba nízkou kvalitou? Aký je potenciál informačných technológií v zabezpečení terénnej starostlivosti? Sú poskytovatelia opatrovateľskej služby otvorení zmene a inováciám? Ako vyzerá spolupráca ADOS a opatrovateľskej služby v praxi?
14:00
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
14:00
Mária Turisová, Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej
Integrovaná opatrovateľská služba v mikroregióne - pohľad z praxe na prínosy a výzvy
14:15
František Drozd, Familiaris
Dana Grafiková, Komora opatrovateliek Slovenska
Marián Habovčík, Obec Lenka
Mária Chorváthová, Združenie miest a obcí Slovenska
Diskusia "Profesionálna opatrovateľská služba v teréne"
14:00
Sekcia 6
13:50 - 14:25 Nové trendy a technológie v zdravotníctve
Inšpiratívne prezentácie o najnovších technológiách, software riešeniach, trendoch a novinkách v oblasti zdravotníctva. Automatizácia, digitalizácia a vízie budúcnosti zdravotníctva.
14:55 - 15:15 Budúcnosť neformálneho opatrovania z európskej perspektívy
Aká je dlhodobá starostlivosť a situácia neformálnych opatrovateľov v Európe? Prehľad významu a budúcnosti neformálnej starostlivosti. Akým výzvam čelia neformálni opatrovatelia a aké sú možné riešenia týchto problémov? Prenikajú technologické novinky aj do tejto oblasti?
14:55
Samuel Arbe, moderátor
Moderuje
14:15
sekcia 6.1.
14:25 - 14:45 Digitálna patológia
14:25
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
14:25
Patrik Flodr, Ústav klinickej a molekulárnej patológie Fakultnej nemocnice Olomouc
Skúsenosti s implementáciou digitálnej patológie a vízie do budúcnosti (1on1 rozhovor)
15:00
Sekcia 7
14:45 - 15:30 Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve
Aké sú aktuálne problémy kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve? Problémy kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve môžu byť pomerne zložité či viacúrovňové a netreba ich podceňovať. Tieto problémy si vyžadujú neustálu pozornosť a investície do kybernetickej bezpečnosti zo strany zdravotníckych organizácií, aby sa ochránila bezpečnosť pacientov a zabezpečilo sa nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Riešenie aktuálnych problémov kybernetickej bezpečnosti v slovenskom zdravotníctve je možné, ale vyžaduje to koordinované úsilie zo strany viacerých aktérov vrátane zdravotníckych organizácií, vládnych inštitúcií, expertov v kyberbezpečnosti a dodávateľov technológií.
14:45
Ivan Makatura, moderátor
Moderuje
14:45
Miroslav Havelka, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Pracovné roly v kybernetickej bezpečnosti a ich kvalifikačné požiadavky
14:55
Peter Dufek, Penta Hospitals
Juraj Rumanovský, Fortinet
Pavol Vrabec, Univerzitná nemocnica Martin
Diskusia "Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve"
15:15 - 15:45 Coffee-Break
15:30
Coffee-break
00:00
Sekcia 8
16:00 - 16:20 Robotika a rehabilitácia 21. storočia
Najnovšie technológie a novinky v oblasti rehabilitácie a robotiky v zdravotníctve. Aké sú dostupné rehabilitačné možnosti a kedy bude rehabilitácia pomocou robotov bežne dostupná v nemocniciach? Aké sú novinky v neurorehabilitácii a ako vedia títo pomocníci uľahčiť život pacientom v nemocniciach?
16:00
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
16:00
Ľuboš Chovanec, Slovenská technická univerzita
Rehabilitácia prostredníctvom silovo-poddajného robota + ukážka
16:10
Jakub Palenčár, BTL Slovakia
Spoľahliví pomocníci v neurorehabilitácii
15:45 - 16:45 Neformálne opatrovanie a podporné služby v podmienkach SR
Aké je postavenie neformálnych opatrovateľov na Slovensku? Aké zmeny potrebujeme v tejto oblasti zaviesť? Aké služby a technológie nám uľahčia starostlivosť v domácom prostredí?
15:45
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
15:55
Ladislav Kollár, Santea - Personal services
Komplexné podporné služby 24/7 s využitím technológií
16:00
Marián Habovčík, Obec Lenka
Ladislav Kollár, Santea - Personal services
Martin Trnovec, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Iveta Ždilová, Komora opatrovateliek Slovenska
Diskusia "Neformálne opatrovanie a podporné služby v podmienkach SR"
16:15
Sekcia 9
16:20 - 17:00 Modernizácia urgentných príjmov
Urgentné príjmy potrebujú efektívne procesy, lepšie technické zabezpečenie a personálnu stabilizáciu. Počet urgentných príjmov by sa mal zvýšiť a vybavenie ambulancií by malo byť na špičkovej úrovni. Aké kroky sú kľúčové k modernizácii a správnemu financovaniu urgentných príjmov? Aké sú základné míľniky na dobudovanie kompletnej siete a aká je súčasná situácia na Slovensku?
16:20
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
16:20
Vladimír Baláž, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Ľuboslav Beňa, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Marcel Brenner, Oddelenie urgentného príjmu NÚDCH
Roman Škulec, Nemocnica Bory
Diskusia "Modernizácia urgentných príjmov"
16:15
Sekcia 10
17:00 - 17:45 AI vs. lekár: rádiológia
Ako posúva umelá inteligencia vpred diagnostiku a terapiu pri rôznych ochoreniach? Aké sú nové trendy v rádiológii a aký je potenciál na využitie AI v praxi? Praktická ukážka spracovania rádiologických snímok vyhodnotená umelou inteligenciou v porovnaní s vyhodnotením rádiológa.

Partner panelu je spoločnosť OR - CZ
logo_OR-CZ


 
17:00
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
17:00
Tomáš Koščo, Deep Art Medicine
Denis Kutnár, Deep Art Medicine
Detekcia mozgových aneuryziem pomocou umelej inteligencie
17:14
Ján Kelča, OR-CZ
Jakub Soršák, Univerzitná nemocnica Martin
Kamil Zeleňák, Univerzitná nemocnica Martin
Diskusia "AI vs. lekár: rádiológia"
16:45 - 17:25 Workshop I
16:45
Eva Fedušová, Portál Malina
Alena Mochnáčová, Portál Malina
Matúš Vecel, Portál Malina
Workshop I
16:20
sekcia 11
17:45 - 18:25 ITAPA OPEN TALK: Ako sa mení poskytovanie zdravotnej starostlivosti?
Ako zmeniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo starostlivosti orientovanej na lekára na starostlivosť orientovanú na pacienta? Kde by mohlo byť slovenské zdravotníctvo, keby sme nechali viac priestoru trhu? Je liberalizácia a väčšia konkurencia tým správnym návodom na úspech? Aká má byť rola štátu a vzťah štátu a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
17:45
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
17:45
Roman Mužik, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Jakub Rybár, AGEL Clinic
Michal Štofko, Ministerstvo zdravotníctva SR
Diskusia "Ako sa mení poskytovanie zdravotnej starostlivosti?"
17:25 - 18:05 Workshop II
17:25
Zuzana Fabianová, Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom
Marianna Kličová, ZSS Slnečný dom
Workshop II
18:30
Čaša vína/Recepcia


Nastavenie súborov cookies