Staňte sa partnerom

Moderuje

/ Prednáška

Michal Kovačič

moderátor
Absolvoval stredoškolské štúdium na Gymnáziu Jura Hronca (1997 – 2001) a následne magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2002 – 2009). Pod vedením Ingrid Frohlichovej sa vo svojej diplomovej práci venoval problematike dôchodkovej reformy na Slovensku, pričom obhajobu absolvoval 12. februára 2009. V oblasti médií začal pracovať ešte počas vysokoškolského štúdia, najskôr ako asistent produkcie (apríl 2002 – január 2004) a neskôr ako moderátor a reportér ranného spravodajstva (február 2004 – máj 2007) v Slovenskej televízii (STV). V marci 2006 až decembri 2007 pôsobil ako rozhlasový moderátor spravodajstva vo Fun rádiu a od mája 2007 do januára 2008 bol reportérom spravodajstva v STV. Od…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies