Registrácia Staňte sa partnerom

Program - ITAPA AI & Robotics 2024


08:00
Registrácia a ranná káva
11:30
Kam kráča umelá inteligencia
9:00 - 9:30 Kam kráča umelá inteligencia?
Strojové učenie a umelá inteligencia patria medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia. A to nielen z pohľadu ekonomiky a biznisu, ale aj samotného vývoja. Už dnes AI analyzuje a odhaľuje veci oveľa rýchlejšie a hlavne presnejšie ako človek. Bude však len poradným nástrojom ľudí, alebo si na ňu zvykneme a postupne jej zveríme väčšinu aj dôležitých veci? Budeme ju môcť potom ešte kontrolovať a riadiť? Ako a v čom posunie ľudstvo vpred?
09:00
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
09:00
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Peter Kmec, Podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
1on2 rozhovor
09:30
Podnikanie v dobe generatívnej AI
9:30 - 10:20 Podnikanie v dobe generatívnej AI
Čo je generatívna AI a aké aplikácie AI využívame v podnikaní? Ako možno vybudovať strategické kapacity AI a ako zabezpečiť dôveru ľudí v umelú inteligenciu. Je využívanie nástrojov AI dostatočne zabezpečené? Ako možno umelej inteligencii dôverovať? Ukážeme si na viacerých prípadových štúdiách.
09:30
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
09:30
Walter Pasquarelli, poradca pre generatívnu stratégiu AI
Podnikanie v generatívnom veku
10:20
Ako Slovensko môže využiť vlnu AI?
10:20 - 10:45 Ako môže Slovensko využiť AI?
AI mení pravidlá hry. Prináša chaos a ohrozenie, ale aj príležitosť. Čo máme ako krajina urobiť, aby sme pozitívne využili vlnu AI?
10:20
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
10:20
Peter Pellegrini, predseda NR SR
Martin Spano, informatik a odborník na umelú inteligenciu
1on2 rozhovor
10:45
Káva a networking
11:15
Život v budúcnosti - Technológie budúcnosti - AI a metaverse
11:15 - 11:40 Život v budúcnosti - Technológie budúcnosti - AI a metaverse
Digitalizácia našej spoločnosti v posledných rokoch naberá na obrátkach a nedávne technologické prelomy urýchľujú jej doterajší vývoj. V horizonte najbližších rokov určite príde významná zmena platformy, ktorú bude poháňať umelá inteligencia.
11:15
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
11:15
Patrik Tovaryš, META
Život v budúcnosti
11:40
Nástroje umelej inteligencie
11:40 - 12:15 Nástroje umelej inteligencie
Využívanie nástrojov umelej inteligencie sa začína presadzovať v rôznych oblastiach aj je nevyhnutné o týchto príkladoch hovoriť, pretože môžu byť inšpiráciou pre tých, ktorí „pomoc“ umelej inteligencie neberú vážne.
11:40
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
11:40
Franz Bailom, in-manas
AI zasiahne všetky odvetvia!
11:50
Jakub Novotný, Slovak Telekom
MLOps - osnova AI symfónie
12:00
Aleš Fukal, Konica Minolta IT Solution
AI vo správe dokumentov a riadenia procesov
12:15
Obed a networking
12:35
Trendy a riešenia
13:10 - 13:50 Trendy v umelej inteligencii
Využívanie nástrojov umelej inteligencie sa začína presadzovať v rôznych oblastiach a je nevyhnutné o týchto príkladoch hovoriť, pretože môžu byť inšpiráciou pre tých, ktorí „pomoc“ umelej  inteligencie neberú vážne.
13:10
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
13:10
Martin Lukačovský, AT&T Business International
Využitie AI v softvérovom vývoji a nových produktoch
13:17
Michal Gregor, KINIT
Veľké jazykové modely v praxi
13:29
Diana Budinská, Ministerstvo obrany SR
Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane – DIANA
13:50
Nové technológie, nové príležitosti
13:50 - 14:20 Nové technológie, nové príležitosti
A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými…. AI a robotika majú disruptívnu silu, ktorá od základu zmení priemysel, služby, poľnohospodárstvo, dopravu a vlastne celú ekonomiku. Všade na svete. A budú víťazi tejto transformácie. A budú porazení. Ako môže využiť Slovensko s viac tradičnou ekonomikou nové technológie a dostať sa na špičku?
13:50
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
13:50
Emil Fitoš, SCDI
Ivan Ivančin, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Tomáš Jucha, AISlovakIA
Diskusia "Nové technológie, nové príležitosti"
15:20
Priemysel 4.0 v Kórei
14:20 - 14:50 Priemysel 4.0 v Kórei
Ako sa Slovensko môže inšpirovať najmodernejším priemyslom a jeho digitalizáciou na svete - skúsenosti Južnej Kórei.
14:20
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
14:30
Joonghae Suh, Korea Development Institute
Efektívna zmena - kórejský prístup k priemyslu 4.0
14:50
Úspešné príbehy AI zo Slovenska
15:20
Káva a networking
14:50
Kybernetická bezpečnosť vo svete AI
15:40 - 16:10 Kybernetická bezpečnosť vo svete AI
Nové preteky v zbrojení prináša umelá inteligencia v oblasti bezpečnosti. Útoky pomocou AI sú stále sofistikovanejšie a nebezpečnejšie. Na druhej strane, AI prudko posilňuje aj obranu. Kto v týchto pretekoch víťazí?
15:40
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
15:40
Xiaolu Hou, Slovenská technická univerzita
Nepriateľské útoky na neurónové siete
15:47
Milan Pikula, SK-CERT
Ervín Šimko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1on2 rozhovor
16:15
AI vo vzdelávaní
16:10 - 16:50 AI vo vzdelávaní
Umelá inteligencia ako globálny megatrend má multidisciplinárny charakter a výrazne ovplyvní zameranie všetkých študijných odborov. Na túto zmenu sa budú musieť adaptovať všetky typy škôl na stredoškolskej ako aj vysokoškolskej úrovni. Zároveň voľne dostupné generatívne nástroje umelej inteligencie umožňujú pedagógom vytvárať atraktívny a kreatívny vyučovací obsah a tieto nástroje môžu využiť aj v hodnotiacom procese či pri sledovaní výkonnosti študentov. Tieto nástroje rovnako používajú aj študenti pričom absentujú horizontálne pravidlá ako tieto nástroje môžu využiť. Ako bude prebiehať transformácia vyučovacieho procesu pomocou AI? Potrebujeme si stanoviť jasné pravidlá používania AI nástrojov? Ako výchovávať čerstvých absolventov, ktorí budú mať potrebné zručnosti a uplatniteľnosť na trhu práce?
16:10
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
16:10
Michal Číž, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku
Ivan Kotuliak, FIIT STU
Martin Mihalec, Duálna akadémia
Martin Takáč, Stála komisia pre etiku a regulácie umelej inteligencie
Diskusia "AI vo vzdelávaní"
16:55
Kreatívny priemysel a AI
16:50 - 17:30 Kreatívny priemysel a AI
Umelá inteligencia si začína upevňovať svoje postavenie aj vo svete kreatívneho priemyslu. Nielen upravuje, ale aj navrhuje a tvorí fotografie a dokonca už aj filmy. Výnimkou nie sú ani filmové scenáre, pri ktorých jej fantázia nemá medze a ide za hranice tej ľudskej. Bude teda pre kreatívcov len inšpiráciou?
16:50
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
17:05
Michal Adamík, umelec-inžinier
AI a Robotika - Nová Éra Umenia
17:15
Yvonne Nico Vavrová, docentka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, režisérka, scenáristka, kameramanka a grafička
Scenáre pomocou AI
17:30
Prestávka
17:40
ITAPA OPEN TALK: Čo s našou spoločnosťou urobí AI?
17:40 - 18:40 ITAPA OPEN TALK: Čo s našou spoločnosťou urobí AI?
Ako bude meniť umelá inteligencia fungovanie našej spoločnosti? Spôsobí AI zmenu väčšiu, než bola priemyselná revolúcia? Ako sa budú meniť naše vzťahy, produktivita našej práce alebo naše psychické zdravie v rýchlo meniacom sa technologickom svete? Zmení AI svet politiky, vytvorí viac pracovných miest alebo naopak niektoré odvetvia začnú zanikať? Diskusia o transformácii spoločnosti v dlhodobom horizonte vo svetle rýchlo nastupujúcich technológií umelej inteligencie.
17:40
Michal Havran ml., moderátor
Moderuje
17:40
Juraj Bárdy, Futuristiq
František Babič, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Lukáš Benzl, Česká asociácia umelej inteligencie
Ivan Sekaj, Slovenská technická univerzita
Alžběta Solarczyk Krausová, Centrum pre výskum inovácií a kybernetické právo
ITAPA OPEN TALK
18:40
Recepcia


Nastavenie súborov cookies