Staňte sa partnerom

František Babič

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach, prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
František Babič pôsobí od roku 2018 ako docent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Vo výskume sa venuje najmä spracovaniu a analýze rôznych typov dát, v posledných rokov najmä v doméne poskytovania zdravotníckej starostlivosti alebo podpore medicínskej diagnostiky. Je alebo bol členom riešiteľského kolektívu viacerých výskumných projektov z národných alebo medzinárodných grantových schém. Momentálne riadi riešiteľský kolektív APVV projektu Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie. Zároveň od roku 2019 pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE ako prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, ktorý má na starosti najmä nadväzovanie a rozvoj spolupráce s praxou. Výsledkom sú napríklad pozvané  prednášky pre študentov a študentky, odborné workshopy, nové alebo  revitalizované laboratóriá, spoločné výskumné projekty.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies