Štrukturálne fondy pre Slovensko v období 2007-13

/ Prednáška

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri