Staňte sa partnerom

Daniel Ács

štátny tajomník, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vzdelanie, dokončené štúdium:

VŠP v Nitre - automatizované systémy riadenia

Prehľad odbornej praxe:

- Projektový manažér pre predvstupovú pomoc PHARE a prípravu Štrukturálnych fondov v Zastúpení Európskej komisie v Bratislave

- Poradca na ambasáde USA v Bratislave a Viedni

- Výskumný pracovník v oblasti regionálneho rozvoja

- Expert v rôznych národných a medzinárodných projektoch (pre Európsku komisiu, Svetovú banku a iné inštitúcie)

- Pedagogická prax doma aj v zahraničí
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies